Dokončené projekty

2011: Elektrifikace vesnických škol

2011: Elektrifikace vesnických škol

Elektrifikaci pěti vesnických škol na jihu a severu Bangladéše (Ambari, Baribaid, Gazirvita, Mandra a Musuria), v místech kde není centrálně zavedena elektřina, jsme zajistili využitím udržitelných technologií solární energie. Na střechy škol byly nainstalovány solární panely, dovnitř budov akumulátory a elektrické rozvody. Elektřina postačí k pokrytí základních potřeb škol a učitelů. V některých vesnicích ji využívají i místní lidé, především k dobíjení baterií a mobilních telefonů.

2011: Přístavba druhého patra dívčí ubytovny na internátní škole Gopalgonj

2011: Přístavba druhého patra dívčí ubytovny na internátní škole Gopalgonj

Zlepšit kvalitu ubytování na internátní škole Gopalgonj na jihu Bangladéše se nám podařilo dostavbou druhého patra dívčí ubytovny. Přístavba probíhala od února do prosince 2011. Financoval ji význačný český developer Radim Passer.

2011: Studny pro vesnické školy

2011: Studny pro vesnické školy

Na přelomu let 2010 a 2011 jsme na devíti vesnických školách vyvrtali a postavili nové studny s kvalitní a nezávadnou pitnou vodou. Voda z původních studní měla vysokou hladinu železa a na některých místech obsahovala také arzen. Děti a učitelé tak mají zajištěn kvalitní a dostatečný přísun této životodárné tekutiny. Kromě dětí a učitelů na vesnických školách jsou studny často využívány také místními obyvateli.

2010: Kalendář Bangladéš 2011

2010: Kalendář Bangladéš 2011

V roce 2010 vydala ADRA ČR velkoformátový kalendář Bangladéš 2011 s portréty bangladéšských dětí. Kalendář vznikl díky velkému úsilí dlouholetého dobrovolníka organizace ADRA, pana Pavla Maliny. Fotografie pořídil brněnský fotograf Petr Šebl během monitorovací cesty programu BanglaKids v Bangladéši, na jaře roku 2010. Náklad 1000 ks vytiskla zdarma tiskárna DURABO. Výtěžek z prodeje kalendářů byl využit pro podporu vzdělávání bangladéšských dětí ze slumů v Dháce.

2008: Školení učitelů

2008: Školení učitelů

Od roku 2008 v programu BanglaKids pravidelně školíme místní učitele. Školení jsou několikatýdenní a navazují na sebe v několikaletém cyklu. Jejich hlavním cílem je zvyšovat kvalifikaci učitelů a zlepšovat tak úroveň výuky.

2008: Opravy a dovybavení škol

2008: Opravy a dovybavení škol

V průběhu roku 2008 jsme zrekonstruovali a dovybavili třídy na 42 školách. Do škol byly podle potřeby zakoupeny nové stoly, židle, lavice, tabule a větráky. Některé třídy byly nově vymalovány.

BanglaKids je rozvojový program humanitární organizace ADRA v Bangladéši.
Od roku 1999 poskytl vzdělání 7 200 bangladéšským dětem
a otevřel jim tak cestu k lepší budoucnosti.

Copyright © 2022 ADRA Web vytvořila B Media Solutions s.r.o.