Dárkomat - dětem, sirotkům, školám

Mimořádná pomoc

Mimořádná pomoc

Bangladéš ohrožují povodně, cyklóny, sucha, přílivové vlny, říční eroze a další nebezpečí. To vše má negativní dopady na životy dětí a lidí, kterým pomáháme. Příspěvkem financujete přímou potravinovou pomoc. 

Výše podpory 400 Kč
ks
20 obědů dětem

20 obědů dětem

Pestrá strava, základ zdraví! Kvalitní jídlo zajistí malým školákům nejen dobré zdraví, ale i lepší výsledky ve škole. Kupte bangladéšským dětem výživné jídlo a podpořte jejich zdravý vývoj.

Výše podpory 210 Kč
ks
Boty a oblečení

Boty a oblečení

Šaty dělaj člověka, to je pravda odvěká! Ale sirotkům je už rodiče nekoupí… Kupte sirotkovi nové botky a oblečení, aby nemusel celý rok chodit jen v ušmudlané uniformě, neřku-li bos.

Výše podpory 525 Kč
ks
Ventilátory

Ventilátory

Větráky jsou nezbytností, aby se děti mohly soustředit v horku na výuku a měly na pokojích internátu snesitelně. Díky Vašemu daru pořídíme do školy větrák a vy tak zlepšíte podmínky dětem.

Výše podpory 945 Kč
ks
Doučování

Doučování

Učený z nebe nespadl. Doučování v rozsahu dvou doučovacích hodin týdně pomůže studentům v přípravě na státní závěrečné zkoušky. Darujte školákovi doučování a jeho šance na úspěch se zvýší.

Výše podpory 650 Kč
ks
5 kuřat

5 kuřat

Vejce a maso jsou pro vývoj dětí velmi hodnotnou potravinou. Školy, které slepice chovají, také část vajec prodávají. Kupte škole několik kuřat a zlepšíte kvalitu stravy dětem a finanční situaci školy.
 

Výše podpory 500 Kč
ks
Koza

Koza

Koza poskytne dětem zdravé mléko. Každoročně má kůzlata, která jsou zdrojem příjmu nebo základem nového chovu. Kupte škole kozu a darujete dětem čerstvé mléko. 
 

Výše podpory 1 400 Kč
ks
BanglaKids je rozvojový program humanitární organizace ADRA v Bangladéši.
Od roku 1999 poskytl vzdělání 7 700 bangladéšským dětem
a otevřel jim tak cestu k lepší budoucnosti.

Copyright © 2024 ADRA Web vytvořila B Media Solutions s.r.o.