Děti k adopci na dálku

Vyhledat dítě podle:
Věk
Pohlaví
Škola
Ronel Hansdak

Ronel Hansdak

chlapec 11 let

 • Pohlaví: Chlapec
 • Datum narození: 17.6.2012
 • ADRA ID: AC-KMMS-5276

Ronel je sympatický chlapec, který pochází ze čtyřčlenné rodiny ze západní části Bangladéše, rodina je součástí kmene Santali a hovoří stejnojmenným nářečím. Rodina žije ve starém hliněném domě a nemá žádnou vlastní půdu k obdělávání. Oba rodiče jsou negramotní a pracují jako pomocní dělníci na polích. Jejich příjem bohužel nestačí na pokrytí všech výdajů, ani na poplatky Ronelovy školy. Rodina by s financováním jeho studia potřebovala pomoci. Ronel v současné době studuje na internátní škole KMMS. Je to klidný a tichý chlapec. Kromě zmíněného nářečí Santali také ovládá bengálštinu, kterou se už dokáže domluvit. Bengálština je také jeho oblíbený předmět, stejně jako angličtina. Rád by se stal učitelem. Jeho rodiče by si pro něj moc přáli lepší budoucnost, ta ale souvisí s dokončením studia, s čímž potřebuje pomoci.

Výše měsíční podpory 850 Kč
ks
Nusrat Jahan Meherima

Nusrat Jahan Meherima

dívka 7 let

 • Pohlaví: Dívka
 • Datum narození: 7.6.2016
 • ADRA ID: AC-TON-0137

Sedmiletá Nusrat Meherima je sympatické děvče, které na městské škole Tongi studuje v první třídě. Nejraději má hodiny bengálštiny. K jídlu si vždy ráda dá kuře, z ovoce ostružiny. Ve volném čase si ráda maluje. Jejím snem je stát se lékařkou. Její rodina žije v chudé čtvrti slumu Ershadnagor. Nusrat má dva sourozence – bratra a sestru. Výdělek jejího tatínka nestačí na všechny školní poplatky, které by děti potřebovaly. Rodiče i Nusrat by byli moc vděčni za milého dárce, jehož pravidelné příspěvky by pomohly s financováním školy a s tím spojenou nadějí na lepší život.   

Výše měsíční podpory 700 Kč
ks
Nisan Marak

Nisan Marak

chlapec 7 let

 • Pohlaví: Chlapec
 • Datum narození: 19.9.2016
 • ADRA ID: AC-SONA-5188

Nisan, momentálně studující na vesnické škole Sonamoah, by se jednou rád stal učitelem. Jeho učitelé mu jsou vzorem a rád se od nich učí. Když zrovna není na vyučování nebo se nevěnuje domácím úkolům, rád hraje fotbal nebo se věnuje čtení. Jeho oblíbeným ročním obdobím je zima a má rád červenou barvu. K jídlu by si vždy vybral rybu a rýži. Je moc rád, že může v Sonamoah studovat a rád by školu dokončil. Nisan má tři sourozence, jednoho bratra a dvě sestry, Tatínek jako námezdní dělník nezvládá vydělat tolik peněz, aby to stačilo na všechny výdaje, které rodina má, protože i všichni Nisanovi sourozenci studují. Maminka je v domácnosti. Rodiče, ač sami negramotní, si uvědomují důležitost vzdělání pro své děti. Rádi by poděkovali za pomoc milému dárci, který bude ochoten Nisanovi na studia přispívat.

Výše měsíční podpory 700 Kč
ks
Hiamoni Shaima Ritchil

Hiamoni Shaima Ritchil

dívka 5 let

 • Pohlaví: Dívka
 • Datum narození: 23.12.2017
 • ADRA ID: AC-DHOB-5197

Hiamoni Shaima je milé a jemné děvče, které pochází ze čtyřčlenné rodiny, kromě rodičů má ještě bratra. V současné době studuje na vesnické škole Dhobaura, je ale zoufale potřeba, aby pro ni rodina získala pomoc laskavého dárce, který ji v jejím snažení bude dál podporovat, rodina na to sama nemá peníze. Maminka je v domácnosti a tatínek pracuje jako námezdní dělník, což je práce stejně těžká jako nestálá. Jeho výdělek sotva stačí na obživu a na další výdaje už nezbývá. Hiamoni Shaima by si moc přála školu dokončit. Opravdu se jí tam líbí a ve všech předmětech se snaží a svědomitě plní zadané úkoly. Ve svém volném čase ráda skáče přes švihadlo a hraje si s kamarády. Její oblíbenou barvou je modrá. Nejraději má zimu. K jídlu si nejraději dá rybu, rýži a zeleninu. Ráda také pomáhá své mamince. V budoucnu by se chtěla stát zdravotní sestrou a pomáhat potřebným. Pomůžete jí?

Výše měsíční podpory 700 Kč
ks
Rualnunlian Bawm

Rualnunlian Bawm

chlapec 8 let

 • Pohlaví: Chlapec
 • Datum narození: 18.10.2014
 • ADRA ID: AC-JASS-4863

Rualnunlian je přátelský chlapec s širokým úsměvem, který studuje na internátní škole Jalchatra. Ve škole se mu moc líbí, nejen školní kampus a prostředí přímo ve škole, jako např. vybavení tříd, ale i přístup učitelů, kteří jsou vždy nápomocní a přátelští. Jeho oblíbenou barvou je žlutá a vždy si rád dá rybu a rýži. V budoucnu by se rád stal státním úředníkem. Rualnunlian pochází z vesnice jménem Simtlaiungpipara v kopcovité oblasti Baderban. V rodině je pět dětí, Rualnunlian má tři sestry a jednoho bratra. Maminka se stará o domácnost a tatínek vydělává jako námezdní dělník. Jeho práce je tvrdá a nepravidelná. Proto i peněz je celkem málo. Určitě ne dost, aby pokryly všechny náklady, které rodina má. Rodiče by si moc přáli, aby jejich děti studovaly, proto moc prosí o pomoc milého dárce.

Výše měsíční podpory 850 Kč
ks
Urmi Akter

Urmi Akter

dívka 8 let

 • Pohlaví: Dívka
 • Datum narození: 5.1.2015
 • ADRA ID: AC-TON-0112

Osmiletá Urmi chodí do druhé třídy na městské škole Tongi. Zdá se, že již nyní má budoucí dráhu určenou, projevuje totiž jasné sklony k učitelství. Bez ostychu a ráda vysvětluje ostatním, jak co funguje a jak na to, a ostatní její rady přijímají. Nejradši má Urmi matematiku. Zajímá ji natolik, že večer sedí doma nad úkoly tak dlouho, než je všechny zvládne (a pak se někdy za odměnu může podívat na kreslenou pohádku). Urmi bydlí s rodiči a mladší sestrou. Tatínek je řidič, nemůže ale pracovat pravidelně, trápí ho migrény. Maminka pracuje jako dělnice v textilní továrně. Urmina sestřička chodí do „předškoláků“ taktéž na škole Tongi. Vzhledem ke stoupajícím cenám potravin je pro rodinu obtížné se uživit. Podpoříte Urmi a dáte tak naději a povzbuzení celé rodině?

Výše měsíční podpory 700 Kč
ks
Sonjoy Hembrom

Sonjoy Hembrom

chlapec 13 let

 • Pohlaví: Chlapec
 • Datum narození: 15.8.2010
 • ADRA ID: AC-AHTS-5093

Sonjoy je srdečný chlapec, který pochází ze čtyřčlenné rodiny, kromě rodičů má ještě sestru. Rodina vlastní malý kousek pole, ale její příjem je bohužel nestálý, protože Sonjoyův otec se potýká s problémy s alkoholem. Maminka má obavy, aby děti mohly vystudovat, protože v oblasti, ze které pocházejí, pro ně budoucnost není růžová. Sonjoy nyní studuje na internátní škole AHTS. Sonjoy je odhodlaný a pracovitý chlapec s odzbrojujícím úsměvem. Jeho velkou vášní je hudba, ale to mu nebrání si s kamarády zahrát fotbal. Když mu po zápase vyhládne, rád si dát rýži a k tomu maso nebo rybu se zeleninou. Až dostuduje, rád by se stal pilotem. Potřeboval by ale pomoci od laskavého dárce.

Výše měsíční podpory 850 Kč
ks
Md Shohag

Md Shohag

chlapec 11 let

 • Pohlaví: Chlapec
 • Datum narození: 24.1.2012
 • ADRA ID: AC-TON-0136

Shohag, jeho tři sourozenci a rodiče, žijí v malém domku ve slumu Ershadnagor. Tatínek roidnu živí prací námezdního dělníka, maminka je v domácnosti. Příjem rodiny je velmi nízký a nestačí na pokrytí základních potřeb ani na studijní poplatky pro děti. Shohag totiž studuje ve studijním programu Tongi pro děti a mládež. Ve škole se mu moc líbí a nejraději má bengálštinu, už v ní umí číst i psát. K jídlu má nejraději hovězí maso a z ovoce mango. Jeho nejmilejší barvou je modrá. Aby mohl školu dokončit a stát se policistou, jak by si přál, by potřeboval pomoc dárce, který by mu pravidelně přispíval. Shohag i rodiče by byli tak rádi.

Výše měsíční podpory 700 Kč
ks
BanglaKids je rozvojový program humanitární organizace ADRA v Bangladéši.
Od roku 1999 poskytl vzdělání 7 700 bangladéšským dětem
a otevřel jim tak cestu k lepší budoucnosti.

Copyright © 2023 ADRA Web vytvořila B Media Solutions s.r.o.