Vzdělávací systém v Bangladéši

Vzdělávací systém v Bangladéši je rozdělen na tři stupně: na vzdělání primární (základní), sekundární (střední) a terciární (další).

Primární vzdělání (věk 6 až 11 let) je poskytováno sítí základních škol v délce trvání pěti let (1.-5. třída). Může mu předcházet předškolní vzdělání (věk 3 až 6 let).

Sekundární vzdělání (věk 11 až 18 let) v maximální délce sedmi let se člení na tříleté nižší (6.-8. třída), dvouleté střední (9.-10. třída) a dvouleté vyšší střední vzdělání (11.-12. třída).

Nižší střední škola (6.-8. třída) má všeobecně vzdělávací charakter. Střední školy (9.-10. třída) nabízejí řadu učebních a technických oborů, nebo všeobecné vzdělání. Střední školu končí studenti státní zkouškou SSC (Secondary School Certificate), na konci 10. třídy. Vyšší střední školu (11.-12. třída) zakončují studenti další státní zkouškou, tzv. HSC (Higher Secondary Certificate), jež by se dala přirovnat k naší maturitě. Kvalifikuje studenty ke studiu na vysokých školách.

Terciární vzdělání (věk 19 let a více) umožňuje absolventům vyšších středních škol se zkouškou HSC dále zvyšovat svou kvalifikaci v nejrůznějších specializacích studiem na vysokých školách a univerzitách.

Více o vzdělávacím systému (v angličtině): 
https://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Bangladesh#/media/File:BangEduSys.png

Školní rok v Bangladéši je shodný s naším kalendářním. Začíná v lednu a končí v prosinci. Prázdniny mají děti v červnu a prosinci. Mezitím chodí do školy.

Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.

(J. A. Komenský)

BanglaKids je rozvojový program humanitární organizace ADRA v Bangladéši.
Od roku 1999 poskytl vzdělání 7 700 bangladéšským dětem
a otevřel jim tak cestu k lepší budoucnosti.

Copyright © 2024 ADRA Web vytvořila B Media Solutions s.r.o.