Odpovědi na Vaše otázky

1. Jaký je přínos programu adresného dárcovství pro život dítěte?

Adresné dárcovství (tzv. adopce na dálku) v programu BanglaKids poskytuje vzdělání a zlepšuje životní podmínky znevýhodněných dětí z chudých bangladéšských rodin. Kromě vzdělání získávají děti rovněž střechu nad hlavou, výživnou stravu a lékařskou péči pokud onemocní.

Vzdělání má trvalý a pozitivní dopad na životy dětí. Je jedním z nejúčinnějších nástrojů na potírání chudoby, protože mladým lidem otvírá nové možnosti. Díky vzdělání mohou získat lépe placenou práci, rozvíjet se, a pomoci nejen své rodině, ale také místní komunitě, ve které žijí.

2. Jakým způsobem jsou děti do programu adresného dárcovství zařazovány?

Hlavním kritériem pro zařazení dítěte do programu adresného dárcovství je tíživá životní, majetková a finanční situace rodiny. Děti pocházející z chudých bangladéšských rodin, mohou mít jen jednoho rodiče, nebo jsou dokonce sirotky a vzdělání si nemohou dovolit. Naši zahraniční partneři je do programu zařazují na základě individuálních potřeb dítěte a jeho rodiny, bez ohledu na jejich původ, náboženství, a/nebo pohlaví.

3. Jaká je výše podpory dítěte?

Výše podpory dítěte se pohybuje v rozmezí od 700 Kč do 1 100 Kč měsíčně, s přihlédnutím k typu studia, věku a rodinné situaci dítěte.

Více o výšce podpory se dozvíte v sekci Kolik to stojí.

4. Jak dlouho zůstává podporované dítě v programu?

Dítě zůstává v programu BanglaKids až do završení studia. Občas se stává, že dítě opustí program kvůli nedostatečnému prospěchu nebo z důvodu změny rodinné situace. V takových případech Vás budeme informovat a můžete se rozhodnout podpořit jiné dítě.

5. Co se stane s dítětem, pokud nebudu moci pokračovat v jeho podpoře?

Většina dárců chce podporovat dítě až do konce jeho studia. Někdy to ovšem z různých důvodů není možné a dárce není schopen v adresné podpoře dítěte pokračovat. V takovém případě není dítě z programu podpory vyřazeno, ale snažíme se pro něj nalézt co nejdříve jiného dárce.

6. Jak často mohu být v kontaktu s dítětem?

Od dítěte dostanete dvakrát ročně dopis. Dopisy jsou většinou psány v bengálštině, jsou překládány do angličtiny, a poté pro zájemce do češtiny. S dítětem se můžete také osobně setkat.

Více o dopisech naleznete v sekci Píšeme dětem.

Více o setkání s dětmi v sekci Setkáváme se s dětmi.

7. Mohu dítěti napsat?

Ano, samozřejmě, dítě to potěší. Dítěti můžete napsat 2x ročně. Dopisy by měly být napsány anglicky. Zájemcům zajistíme překlad.

Více o psaní dopisů se dozvíte v sekci Píšeme dětem.

8. Mohu s dítětem komunikovat on-line?

ADRA nepodporuje on-line komunikaci mezi dárci a dětmi. Všechna komunikace a korespondence by měla probíhat pouze prostřednictvím zavedeného a osvědčeného poštovního komunikačního systému (viz. Píšeme dětem).

ADRA nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody nebo situace, které mohou nastat v případě jakéhokoli neautorizovaného kontaktu mezi dárcem a dítětem.

9. Mohu dítěti poslat dárek nebo peníze?

Ano i ne. V minulosti jsme se snažili doručovat Vaše dárky dětem buď osobně, nebo poštou. Obojí však přinášelo značné nároky na logistiku a finance. V případě, že byl dárek do Bangladéše zaslán poštou, se k Vaší i naší nelibosti stávalo, že dárek nebyl k naší partnerské organizaci doručen nebo část obsahu chyběla. Z těchto důvodů přistoupila ADRA k podpoře dětí a rodin nejprve formou tzv. dárkových balíčků, kterou později nahradila Kasička radosti.

Více o Kasičce radosti se dočtete v sekci Kupujeme dárky.

Zasílání finančních obnosů dětem nedoporučujeme. Navíc je to technicky nemožné. Pro převod peněz do Bangladéše je potřeba registrace subjektu bangladéšskou vládou. Pokud máte touhu darovat, využijte prosím výše popsaných možností nebo nás kontaktujte.

10. Mohu se s dítětem setkat?

Ano, můžete. Setkání s dítětem může být nádhernou zkušeností pro něj i pro Vás. Návštěvy dětí obvykle organizujeme v době naší monitorovací cesty v Bangladéši na přelomu března a dubna. Náklady spojené s návštěvou dítěte si hradí dárce sám, náš tým zajistí setkání po stránce organizační. S ohledem na limitované personální zdroje zařazujeme zájemce do pořadníku. V případě zájmu o setkání s dítětem nás prosím kontaktujte.

11. Jak často mám posílat příspěvky?

To záleží na Vás. Frekvenci zasílání si volíte v registračním procesu. Většina dárců posílá své příspěvky měsíčně. Někteří ovšem čtvrtletně, pololetně nebo ročně.

12. Mohu si darované částky odečíst z daní?

Ano. Darované částky v programu BanglaKids si můžete odečíst z daní. Potvrzení o darech pro daňové účely podle zákona číslo 586/92 Sb., § 15 odst. 1, příp. § 20 odst. 8 Vám zašleme vždy na začátku roku za rok předešlý.

13. Jakým způsobem program BanglaKids prospívá místní komunitě?

Kromě vzdělání poskytuje program BanglaKids dětem také stravu, lékařskou a domácí péči a ubytování. V důsledku podpory dětí je finančně podporovaná i rodina a škola, z čehož těží i místní komunita. Dalším benefitem je sdílení zdrojů pitné vody a elektrické energie. Největší přínos pro komunitu však představuje vzdělaný mladý člověk, který svou prací přispívá k obecnému blahu společnosti.

14. Rád bych podpořil dítě v programu adresného dárcovství, ale nejsem schopen ho podporovat v plné výši.
Jak jinak mohu pomoci?

I v takovém případě dítě podporovat můžete, společně s dalším dárcem. Spojte se v podpoře se známým, spolupracovníkem, nebo kamarádem a rozdělte si částku příspěvku mezi sebe. Další možnosti podpory naleznete v části Pomozte jinak.
 

Společně pomáháme dětem k lepšímu životu.

BanglaKids je rozvojový program humanitární organizace ADRA v Bangladéši.
Od roku 1999 poskytl vzdělání 7 700 bangladéšským dětem
a otevřel jim tak cestu k lepší budoucnosti.

Copyright © 2024 ADRA Web vytvořila B Media Solutions s.r.o.