Lidé a život

Bangladéš má nejvyšší hustotu zalidnění na světě (pokud nepočítáme ostrovní a městské státy jako je Singapur či Vatikán). Přibližně 75% obyvatelstva žije na venkově, zbytek ve městech. Nicméně, tento poměr se rychle mění a v Bangladéši můžeme v posledních letech sledovat obrovský nárůst počtu obyvatel velkých měst.

Naprostou většinu obyvatel Bangladéše (98 %) tvoří bengálsky hovořící Bengálci. Hlavní minoritou jsou urdsky mluvící Biharijci, uprchlíci pocházející s Biharu a severních částí Indie. K dalším patří tibetsko-barmskými jazyky se dorozumívající kmeny, z nichž Chakma, Marmas, Tippera a Mros patří k největším. Kmeny obývají zvláště Chittagonské hory na jihovýchodní hranici s Myanmarem (Barmou) a regiony Mymensingh, Sylhet a Rajshahi. 

BanglaKids je rozvojový program humanitární organizace ADRA v Bangladéši.
Od roku 1999 poskytl vzdělání 7 700 bangladéšským dětem
a otevřel jim tak cestu k lepší budoucnosti.

Copyright © 2024 ADRA Web vytvořila B Media Solutions s.r.o.