Píšeme dětem

Psaní dopisů dětem je radostnou výsadou každého dárce. Dává Vám i Vaší rodině příležitost vytvořit si s dítětem obohacující vztah jdoucí napříč kulturami.

Z výzkumů i vlastní zkušenosti víme, že děti, které dostávají pravidelně korespondenci, mají vyšší vědomí vlastní hodnoty a lepší výsledky ve škole. Není pochyb o tom, že budování vztahu s dítětem je oboustranně užitečné.

Psaní dopisů může být pro Vás ovšem i výzvou. Vždyť budete psát někomu, koho neznáte, kdo pochází z jiné země, mluví jiným jazykem a jehož rodinné prostředí je rozdílné. Přesto věříme, že budete mile překvapeni, kolik naleznete společných témat.

Rádi bychom Vám v psaní dopisů pomohli následujícími „tipy a triky“.

O čem psát?

Dítě budou zajímat informace o Vás. Tedy o Vaší práci, koníčcích, denních aktivitách, rodině, apod. Pokud máte vlastní děti, můžete je povzbudit k tomu, aby ony napsaly dopis a/nebo nakreslily obrázek.

Zajímejte se o dítě, které podporujete. V dopisech se ho ptejte na jeho zájmy, koníčky, jak se mu daří ve škole, jak se daří jeho rodině, jaké má plány do budoucna, apod. Svým zájmem ho můžete velmi pozitivně ovlivnit a motivovat.

Pošlete dítěti své fotografie. Děti si často fotky dárců schovávají a střeží je jako cenný poklad. 

Citlivá témata

V dopisech buďte citliví. Vyhněte se kritice dítěte, náboženství, kultury, země a/nebo jejího politického systému.

Buďte obezřetní v popisu svého majetku, dovolené nebo dalších informací, které by mohly být pro dítě z chudých poměrů těžko zpracovatelné.

Zdržte se slibů, které nemůžete splnit. Pokud chcete pro dítě udělat něco navíc, kontaktujte nás prosím.

 

Praktické informace

Dítěti můžete napsat dopisy 2x ročně, v termínech do 15. 2. a 15. 8. Dopisy pište prosím anglicky, ale zájemcům rádi zajistíme překlad.Uvádějte prosím ID dítěte a vaše jméno a příjmení. Preferovaný formát je PDF.

Po zvážení ekologických a ekonomických dopadů prosíme o zasílání dopisů elektronicky emailem na adresu: jaroslava.vankova@adra.cz.

Nemáte-li tuto možnost, můžete posílat poštou na adresu:

ADRA, o.p.s.,
Markova 600/6
158 00 Praha 5 

 

Jak píší dopisy děti?

Malým dětem pomáhají s psaním dopisů starší spolužáci nebo učitelé, starší děti je píší samy. Dopisy jsou psány v bengálštině a pak překládány do angličtiny. Bude-li potřeba, rádi Vám zajistíme překlad do češtiny.

Obsah dopisu odpovídá věku dítěte. Občas můžete dostat dopis, který má veskrze formální charakter. Je to dáno kulturou a představami místních lidí i dětí, že dárci je potřeba napsat, „co si přeje slyšet“. Nebuďte tím překvapeni. Prostřednictvím práce s učiteli se snažíme o pozitivní změnu. Dlouhodobě usilujeme o to, aby Vám děti psaly zcela přirozeně o tom, co prožívají, co je zajímá, o životě v Bangladéši, o svých snech a nadějích týkající se jejich budoucnosti. V některých oblastech Bangladéše je to ovšem běh na dlouhou trať. Každá cesta však začíná prvním krokem.
 

Společně pomáháme dětem k lepšímu životu.

BanglaKids je rozvojový program humanitární organizace ADRA v Bangladéši.
Od roku 1999 poskytl vzdělání 7 700 bangladéšským dětem
a otevřel jim tak cestu k lepší budoucnosti.

Copyright © 2024 ADRA Web vytvořila B Media Solutions s.r.o.