Školy v programu BanglaKids

ADRA spolupracuje v programu BanglaKids se zavedenou sítí křesťanských škol v Bangladéši prostřednictvím neziskové organizace BCSS (Bangladesh Children's Sponsorship Services). BCSS poskytuje vzdělání znevýhodněným dětem z chudých bangladéšských rodin již od roku 1972. Našimi partnery jsou tedy profesionálové na poli vzdělávání dětí a potřeby dětí jsou naplňovány nejlepším možným a kulturně citlivým způsobem.

BCSS poskytuje základní a střední vzdělání cca 3 000 dětem na 151 vesnických, 7 internátních a několika městských školách. Jedna internátní škola nabízí i vzdělání vyšší, s možností získání bakalářského titulu.

Děti v našem programu můžete podporovat na 7 internátních, 20 vesnických a 1 městské škole. V současnosti společně pomáháme více než 1 300 dětem.

map div

Denní program

Do městských a vesnických škol docházejí děti ze svého domova. Ve škole se nejen učí, ale dostanou i oběd. Po škole jdou domů, pomáhají rodičům s domácími pracemi, starají se o mladší sourozence a také o domácí zvířata. Vodí například krávy a kozy na pastvu, krmí kachny a slepice. Rodiny dětí obvykle žijí i s prarodiči v domcích z hlíny, slámy, bambusu či plechu. Děti si rády čtou. Dívky si hrají s panenkami nebo skáčou přes švihadlo. Chlapci hrají fotbal, kriket nebo tradiční místní hry.

Na internátních školách vstávají děti brzy ráno. Nasnídají se a jdou do školy, kde se učí. Následuje oběd a krátký odpočinek. Odpoledne pomáhají ve škole. Pomáhají v jídelně, pracují na školní zahradě, starají se o úklid areálu nebo o květinové záhony, krmí hospodářská zvířata, apod. Každé z dětí zodpovídá za nějakou činnost. Následuje volný čas na povídání, hry, četbu a studium. Po večeři děti obvykle ještě studují a připravují se na další den.
 

Vzděláním proti chudobě!

BanglaKids je rozvojový program humanitární organizace ADRA v Bangladéši.
Od roku 1999 poskytl vzdělání 7 700 bangladéšským dětem
a otevřel jim tak cestu k lepší budoucnosti.

Copyright © 2024 ADRA Web vytvořila B Media Solutions s.r.o.