Internátní školy

Internátní školy jsou větší a lépe vybavené než vesnické školy. Na jedné internátní škole studuje cca 200 až 800 dětí a škola poskytuje dětem i ubytování. Děti zde obvykle mají možnost studovat až do 12. třídy, kdy skládají státní zkoušku, která by se dala přirovnat k naší maturitě. Poté mohou studenti pokračovat ve studiu na vysokých školách a univerzitách.

Součástí areálu internátních škol jsou pozemky, na kterých školy pěstují různé druhy ovoce a zeleniny, nebo chovají ryby, příp. krávy. Tato činnost jim umožňuje snižovat provozní náklady a zvyšuje jejich soběstačnost. V areálu internátních škol bydlí také učitelé s rodinami.

AHTSS BASC Gopalgonj Jalchatra
KMMS Monoshapara SAMS
map div
BanglaKids je rozvojový program humanitární organizace ADRA v Bangladéši.
Od roku 1999 poskytl vzdělání 7 700 bangladéšským dětem
a otevřel jim tak cestu k lepší budoucnosti.

Copyright © 2024 ADRA Web vytvořila B Media Solutions s.r.o.