Jak se stát dárcem

Vyhledejte si na našem webu informace o dětech, které čekají na podporu. Vyberte si dítě/děti, které chcete podpořit, a staňte se dárcem. Pravidelnými dary, které se zasílají na účet ADRA, pak děti podporujete ve studiu na vesnických nebo internátních školách. Náš tým zajistí administrativu a vše potřebné.

Výše podpory dítěte se pohybuje v rozmezí od 700 Kč do 1 100 Kč měsíčně, s přihlédnutím k typu studia, věku a rodinné situaci dítěte.

Více o programu adresné podpory vzdělávání dětí v Bangladéši se dozvíte v části o BanglaKids.

Jak se mohu zapojit?

  1. Vyberte si dítě/děti ze seznamu dětí, které dárce prozatím nemají.
  2. Vyplňte registrační formulář. Osobní údaje podléhají ochraně osobní údajů dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nebudou poskytovány žádné třetí straně.
  3. Darovací smlouva Vám bude vygenerovaná po zadání všech povinných údajů. Uzavírá se na dobu určitou, a to na dobu školní docházky dítěte. Smlouvu během její platnosti můžete vypovědět s dvouměsíčním předstihem. Smlouvu je možné uzavřít i na kratší dobu, minimálně však na dobu jednoho roku.
  4. ADRA Vám zašle informace k platbě (částka, frekvence plateb, číslo účtu, variabilní a specifický symbol).
  5. Proveďte první platbu na účet uvedený ve smlouvě. Věnujte prosím pozornost variabilnímu a specifickému symbolu, značně nám tím ulehčíte naši práci.
  6. Dvakrát ročně můžete dítěti napsat dopis v anglickém jazyce, zájemcům zajistíme překlad. Rovněž můžete přispět do Kasičky radosti, z níž pořídíme dárek všem dětem v programu BanglaKids. Máte-li zájem o setkání s dítětem, zařadíme Vás do pořadníku a po nějaké době se můžete s dítětem v Bangladéši setkat.
  7. Potvrzení o darech pro daňové účely podle zákona číslo 586/92 Sb., § 15 odst. 1, příp. § 20 odst. 8 Vám zašleme vždy na začátku roku za rok předešlý.

V případě potřeby kontaktujte prosím koordinátorku programu BanglaKids. Ráda Vám poradí, příp. zodpoví Vaše otázky.
 

Děkujeme Vám za pomoc dětem v Bangladéši.

BanglaKids je rozvojový program humanitární organizace ADRA v Bangladéši.
Od roku 1999 poskytl vzdělání 7 700 bangladéšským dětem
a otevřel jim tak cestu k lepší budoucnosti.

Copyright © 2024 ADRA Web vytvořila B Media Solutions s.r.o.