Adopce bangladéšských dětí

BanglaKids je dlouhodobý rozvojový program nevládní humanitární organizace ADRA, zaměřený na adresnou podporu vzdělávání dětí a mladých lidí v Bangladéši. Poskytujeme vzdělání dětem z chudých rodin a zlepšujeme jejich životní podmínky. Tímto způsobem přispíváme ke zmírňování chudoby a utrpení lidí.

Adopci bangladéšských dětí na dálku se věnujeme již od roku 1999. Díky Vám, dárcům převážně z České a Slovenské republiky, zajistila ADRA vzdělání více než 7 200 bangladéšským dětem a otevřela jim tak cestu k lepší budoucnosti.

V programu BanglaKids klademe největší důraz na vzdělání. Současně zajišťujeme dětem a jejich rodinám podporu v oblasti potravinové pomoci a lékařské péče. Provádíme také rekonstrukce školních prostor a zkvalitňování zdrojů pitné vody na školách. Více o podpůrných projektech naleznete zde.

Dlouhodobým cílem programu BanglaKids je podpora škol a místních komunit tak, aby se stávaly soběstačnějšími a méně závislými na vnější pomoci.

Proč to děláme?

Máme rádi děti a věříme, že vzdělání je jedním z nejúčinnějších nástrojů na potírání chudoby, které mladým lidem otevírá nové možnosti. Díky vzdělání mohou získat lépe placenou práci, rozvíjet se a pomoci celé rodině.

V Bangladéši žije více než 24 mil. lidí za méně než 1,9 USD na den, tedy pod hranicí chudoby stanovenou OSN. Číst a psát umí jen něco málo přes polovinu dospělých. Negramotní lidé se stávají levnou pracovní silou, s nízkým a nestálým příjmem. Chudoba je jejich osudem, který se předává z generace na generaci. Poskytováním vzdělání dětem se tuto situaci snažíme změnit.

Jak se můžete zapojit?

Vyhledejte si na našem webu informace o dětech, které dárce prozatím nemají. Vyberte si dítě/děti, které chcete podpořit, a staňte se dárcem. Pravidelnými dary, které se zasílají na účet ADRA, pak děti podporujete ve studiu na vesnických nebo internátních školách. Náš tým zajistí administrativu a vše potřebné.

Kolik stojí podpora dítěte?

ADRA zajišťuje podporu dětí na různých typech škol v Bangladéši. Vybrat si tak můžete podporu školáka v jedné z následujících kategorií, které jsou vytvořené s přihlédnutím k věku a rodinné  situaci dítěte.

   DÍTĚ na vesnické nebo městské škole: 700 Kč/měsíc

Vaše podpora zajistí dítěti: studium, školní pomůcky, 1x denně výživné teplé jídlo, základní lékařskou péči, 1x ročně školní uniformu

   DÍTĚ na internátní škole: 850 Kč/měsíc

Vaše podpora zajistí dítěti: studium, školní pomůcky, 3x denně výživné teplé jídlo, základní lékařskou péči, ubytování, 1x ročně školní uniformu.

   SIROTEK* na internátní škole: 950 Kč/měsíc

Vaše podpora zajistí dítěti: studium, školní pomůcky, 3x denně výživné teplé jídlo, základní lékařskou péči, ubytování, 1x ročně školní uniformu, oblečení a boty, hygienické potřeby, apod.

   STUDENT na vysoké škole: 1 100 Kč/měsíc

Vaše podpora zajistí studentovi: studium, školní pomůcky, 3x denně výživné teplé jídlo, základní lékařskou péči, ubytování, 1x ročně školní uniformu.

*Do kategorie „sirotek“ jsou zařazeny i děti, jejichž rodiče stále žijí, ale z různých důvodů se o ně nemohou postarat.

Co se nám podařilo?

Spolupráce Vás dárců a ADRA v programu BanglaKids má pozitivní výsledky. Za 20 let jsme společně:

  • Pomohli jsme 7 200 dětem a mladým lidem chodit do školy na 43 vesnických, 7 internátních, 15 slumových a 1 městské škole v Bangladéši
  • Zrekonstruovali jsme 42 školních budov a dodali chybějící vybavení
  • Postavili jsme 1 novou vesnickou školu
  • Zavedli jsme elektřinu do 5 vesnických škol pomocí solární energie
  • Postavili jsme čistírnu vody a studnu s cisternou na vodu na 2 internátních školách a zrekonstruovali jsme studny na 9 vesnických školách
  • Vyškolili jsme 848 učitelů
     

Děkujeme Vám za pomoc dětem v Bangladéši.

BanglaKids je rozvojový program humanitární organizace ADRA v Bangladéši.
Od roku 1999 poskytl vzdělání 7 200 bangladéšským dětem
a otevřel jim tak cestu k lepší budoucnosti.

Copyright © 2022 ADRA Web vytvořila B Media Solutions s.r.o.