2014: Motorka pro školu v horách

2014: Motorka pro školu v horách

Internátní škola AHTSS v jihovýchodní části Bangladéše získala koncem roku 2014 díky dárcům z České republiky novou motorku. V horské oblasti s úzkými křivolakými cestičkami pomáhá učitelům a studentům spolu s ostatními staršími stroji v zásobování školy potravinami, dopravě dětí k lékaři a pracovníků školy na úřady ve městě.

Většina studentů pochází z kmenů vesnických oblastí okrsků Ranganati, Bandarbar a Khagrachori s přibližně 1,6 mil. obyvateli a téměř 60% negramotností. Vesnice jsou rozesety po kopcích a údolích a k naprosté většině z nich nevede žádná zpevněná cesta, jen pěšina. Z nejvzdálenějších vesnic trvá dětem cesta do školy 3 dny chůze, což působí problémy při návratech z prázdnin. Motorky dětem cestu zkrátí a rovněž zajistí nezbytný kontakt a komunikaci školy s rodiči. V urgentních případech nahrazují motorky telefonickou komunikaci, protože v oblasti školy je nestabilní telefonní pokrytí. Oblasti nasazení jsou tedy opravdu široké. 


zpět
BanglaKids je rozvojový program humanitární organizace ADRA v Bangladéši.
Od roku 1999 poskytl vzdělání 7 600 bangladéšským dětem
a otevřel jim tak cestu k lepší budoucnosti.

Copyright © 2023 ADRA Web vytvořila B Media Solutions s.r.o.