Děti k adopci na dálku

Vyhledat dítě podle:
Věk
Pohlaví
Škola
Monsingthuwai Marma

Monsingthuwai Marma

chlapec 8 let

 • Pohlaví: Chlapec
 • Datum narození: 16.02.2012
 • ADRA ID: AC-AHTS-0601

Monsingthuwai je velmi usměvavý a přátelský hoch, který na internátní škole AHTSS navštěvuje 2. ročník. Pochází z velmi chudé, šestičlenné rodiny, která žije ve vesnici Prongopara. Matka se stará o domácnost a otec živí rodinu prací námezdního dělníka. Jeho práce je však velmi málo ohodnocená a není stálá, proto mají nízký příjem a nemohou si tak dovolit zajistit školné pro všechny děti. Monsingthuwa má také další dva bratrtry a jednu sestru. Aby mohly všechny děti studovat a mít tak naději na lepší budoucnost, potřebují finanční podporu. Za podporu Monsingthuwai při jeho studiu by proto byli moc vděční. Monsingthuwai ve volném čase rád hraje hry s kamarády, nebo poslouchá hudbu. Jeho oblíbenou barvou je zelená a z jídla si nejvíce pochutná na dhalu a rybě. Z ročních období si oblíbil zimu. Do školy chodí moc rád a velmi se mu daří. Nejvíce ho baví angličtina. Až vyroste, chtěl by se stát učitelem, aby mohl pomáhat dětem z chudých oblastí jejich země.

Výše měsíční podpory 650 Kč
ks
Juwel Tripura

Juwel Tripura

chlapec 12 let

 • Pohlaví: Chlapec
 • Datum narození: 10.08.2008
 • ADRA ID: AC-GAPS-0579

Juwel je chytrý a přátelský chlapec. Chodí do 4. třídy na internátní škole GAPS  moc se mu tam líbí, dokonce se mu tam ani nestýská po domově. Má skvělé učitele a kamarády. S kamarády rád hraje kriket a různé další míčové hry. Jeho oblíbené ovoce je pomeranč, roční období podzim a barva fialová. Také rád plave v jezírku. Až vyroste chce se Juwel stát policistou a pracovat pro svoji zem. Juwel pochází z chudé rodiny. Jeho tatínek je námezdní dělník a má tedy nepravidelný a velmi nízký plat. Maminka se stará o domácnost. Juwel má dva sourozence, kteří oba také chodí do školy. Rodina bydlí v domku z vlnitého plechu, který už je dost špatném stavu. Juwel i jeho rodiče by byli moc vděčná za vaši pomoc.

Výše měsíční podpory 650 Kč
ks
Lalpianrual Bawm

Lalpianrual Bawm

chlapec 7 let

 • Pohlaví: Chlapec
 • Datum narození: 28.12.2013
 • ADRA ID: AC-JALC-0156

Lalpianrual je velmi milý chlapec, který se poctivě věnuje svému studiu. Nikdy nevynechá hodinu vyučování. Po škole se také věnuje úklidu kampusu. Na internátní škole Jalchatra navštěvuje nyní 2. ročník. Je velmi pyšný, že může studovat na této škole. Po vyučování si hraje s kamarády, hlavně fotbal je jeho oblíbenou hrou. V budoucnu by se rád stal učitelem. Touží být vzdělaný a úspěšný v životě. Jeho oblíbené zvíře je tygr, z barev má rád zelenou a nejraději má zimní období, kdy dozrává mango. Rodina Lalpianruala je velmi chudá, žijí ve vzdálené horské vesnici. Má tři sourozence. Dvě sestry, Nenzirmawe, James a jednoho bratra, Dolena. Jediným živitelem rodiny je otec, který pracuje jako námezdní dělník. Je to velmi skromný příjem, a rodina by tak byla vděčná za podporu, aby mohla dětem dopřát vzdělání. 

Výše měsíční podpory 650 Kč
ks
Vanthatsang Bawm

Vanthatsang Bawm

chlapec 11 let

 • Pohlaví: Chlapec
 • Datum narození: 08.05.2009
 • ADRA ID: AC-MONO-0562

Vanthatsang je moc milý a šikovný hoch, který na internátní škole Monosapara navštěvuje 6. ročník. Zprvu se o této škole doslechl prostřednictvím svých kamarádů, ale bohužel jeho rodina neměla dostatek financí, aby ho mohla na školu poslat. Ale letos se jeho rodina rozhodla pro tento krok a doufá, že najdou ochotného dárce, který by mohl jejich syna podpořit v pokračování jeho studia. Vanthatsang je velmi hrdý, že může školu navštěvovat. Ze všech předmětů ho nejvíce baví matematika, protože ví, že by se mu mohla v budoucnu hodit při studiu inženýrství. Jeho rodinu živí otec prací námezdního dělníka, jeho příjem je však velmi nízký, proto by byli za podporu moc vděční. Matka je ženou v domácnosti a stará se o celou rodinu. Vanthatsang má jednu mladší sestru a jednoho mladšího bratra. Ve volném čase rád hraje s přáteli fotbal. Z barev si oblíbil zelenou a z ročních období má nejraději zimu, protože přichází období Vánoc.

Výše měsíční podpory 650 Kč
ks
Muktiha Tripura

Muktiha Tripura

chlapec 11 let

 • Pohlaví: Chlapec
 • Datum narození: 05.07.2009
 • ADRA ID: AC-AHTS-0602

Muktiha je upřímný a milý chlapec, který na internátní škole AHTSS navštěvuje 6. ročník. Pochází z chudé, pětičlenné rodiny, která žije ve vesnici Dhopachari v oblasti Chittagong. Jeho rodina pochází z kmene Tripura. Matka se stará o rodinu a domácnost a otec se snaží uživit rodinu prací námezdního dělníka. Tato práce je však velmi málo ohodnocená a nestálá, proto mají velmi nízký příjem a nemohou si tak dovolit platit školné všem dětem. Muktiha má také dvě starší sestry, které již studují na vysoké škole. Aby mohl i Muktiha pokračovat ve studiu a dostal tím šanci na lepší budoucnost, potřebuje finanční podporu. Jeho rodiče by za případnou pomoc byli moc vděční. Mukhita ve volném čase rád zahradničí, nebo je s kamarády. Má také domácího mazlíčka, kočku Kitty, kterou má moc rád. Jeho oblíbenou barvou je bílá, z ročních období si oblíbil zimu. Ve škole je velmi pečlivý a pilný žák. Až vyroste, chtěl by se stát učitelem, aby mohl pomáhat lidem v jeho komunitě.

Výše měsíční podpory 650 Kč
ks
Anando Bormon

Anando Bormon

chlapec 11 let

 • Pohlaví: Chlapec
 • Datum narození: 26.04.2009
 • ADRA ID: AC-SAMS-0426

Anando je velmi hodný a přátelský hoch, který na internátní škole SAMS navštěvuje 3. ročník. Pochází z pětičlenné rodiny, kterou živí jeho otec prací námezdního dělníka. Jeho matka se stará o domácnost. Má také dvě sestry. Sathi, které je 12 let a Surovi, které je 7 let. Jejich příjem je však velmi nízký, a tak si nemohou dovolit zajistit všechny potřeby pro rodinu. Byli by proto moc vděční za podporu Ananda při jeho studiu. Anando je pilným studentem a do školy chodí rád. Má zde také spoustu kamarádů, se kterými rád tráví volný čas na hřišti. Když není zrovna s kamarády venku, tak tráví čas zahradničením a pěstuje zeleninu. Ze všech předmětů ho nejvíce baví angličtina. Až vyroste, chtěl by být doktorem.

Výše měsíční podpory 650 Kč
ks
Nayon Toppo

Nayon Toppo

chlapec 10 let

 • Pohlaví: Chlapec
 • Datum narození: 15.07.2010
 • ADRA ID: AC-GAPS-0581

Nayon je šikovný a přátelský chlapec, který chodí do prvního ročníku internátní školy GAPS. Ve škole se mu moc líbí jak prostředí školy tak učitelelé, proto by se v budnoucnu chtěl také stát učitelem. Po vyučování si rád hraje s kamarády na hřišti, hlavně fotbal. Jeho blíbeným ovocem je mango a má rád žlutou barvu. Z ročních období si oblíbil zimu. Moc ho baví pozorovat noční oblohu s hvězdami. Nayon pochází z velmi chudé rodiny a má ještě jednoho bratra. Příjem rodiny je velmi nízký, tatínek pracuje jako námezdní dělník a maminka je v domácnosti. Je pro ně velmi těžké posílat děti do internátní školy, za podporu budou tedy velmi vděční, protože by rádi umožnili dětem vzdělání. 

Výše měsíční podpory 650 Kč
ks
Poila Khyang

Poila Khyang

chlapec 11 let

 • Pohlaví: Chlapec
 • Datum narození: 01.06.2009
 • ADRA ID: AC-AHTS-0604

Poila je aktivní a pracovitý hoch, který na internátní škole AHTSS navštěvuje 4. ročník. Pochází ze sedmičlenné rodiny, která žije ve vzdálené vesnici, Silchari para, v oblasti Rangamati. Matka se stará hlavně o domácnost a rodinu živí otec prací námezdního dělníka, která je však velmi náročná a málo placená. Pro své děti si přejí lepší budoucnost, ale bohužel nemají dostatek financí, aby pokryli školné. Hledají tak proto dárce, který by Poila mohl podporovat při studiu. Za případnou pomoc by byli moc vděční. Poila ve volném čase rád hraje fotbal s kamarády, nebo čte knihy. Nejraději čte humorné příběhy. Nejvíce si pochutná na dhalu a zelenině. Ve škole je velmi ochotný a pečlivý. Studium ho velmi baví a vzorně se připravuje na každou hodinu. Nejvíce si oblíbil bengálštinu. Až vyroste, chtěl by se stát učitelem.

Výše měsíční podpory 650 Kč
ks
BanglaKids je rozvojový program humanitární organizace ADRA v Bangladéši.
Od roku 1999 poskytl vzdělání 7 200 bangladéšským dětem
a otevřel jim tak cestu k lepší budoucnosti.

Copyright © 2021 ADRA Web vytvořila B Media Solutions s.r.o.