20.11.2019

Galavečer pro BanglaKids: Láska má mnoho podob

Láska má mnoho podob. 26. října 2019 se prostřednictvím známých osobností oblékla od sárí a pomohla chudým bangladéšským dětem. Stalo se tak během slavnostního Galavečera programu BanglaKids, který za 20 let existence pomohl již 7 200 bangladéšským dětem chodit do školy. Večerem mile provázela Barbora Černošková, sportovní moderátorka České televize, a akci udělil záštitu radní hlavního města Prahy Adam Zábranský.

Atmosféra Galavečera pro BanglaKids byla naprosto jedinečná, inspirativní, a účastníci si odnášeli hluboký zážitek. Jednotlivé části programu do sebe zapadaly jako kousky puzzle a dohromady vytvořily krásný obraz, ze kterého měli všichni radost. Oslavy 20 let programu BanglaKids se tak nesly na vlně laskavosti, solidarity a lásky.

Slavnostní Galavečer zahájil Radomír Špinka, ředitel humanitární organizace ADRA. Poděkoval všem dárcům, bez nichž by podpora bangladéšských dětí nebyla možná, a na pódiu přivítal usměvavou moderátorku Barboru Černoškovou, oblečenou ve slavnostním modrém sárí, která nás laskavě provázela celým večerem.  

Adam Zábranský, radní hlavního města Prahy, ve svém vystoupení vyzdvihl důležitost a pozitivní dopad vzdělání v rozvojových zemích a nezbytnost podpory neziskového sektoru pro uchování demokracie u nás. Sám je živoucím příkladem štědrosti, kdy 15% svých příjmu daruje na charitativní projekty, které mu dávají smysl. A mimochodem, po Galavečeru se podobně jako další účastníci stal také jedním z dárců BanglaKids.Působivé video k 20 letům programu uvedlo panelovou diskusi o potřebách bangladéšských dětí a životě lidí v chudém Bangladéši. Na otázky odpovídala zakladatelka programu Alena Rusová, oblečená v tradičním bengálském oděvu, dárkyně Kristýna Ptáková, které rodiče k osmnáctinám darovali podporu dítěte z Bangladéše, dlouholetý dárce a majitel stavební firmy Robert Winkler, a současný vedoucí programu BanglaKids Kamil Kreutziger. Všichni již Bangladéš navštívili a shodli se na tom, že pomáhat je radost a že pomoci je i nadále potřeba. V Bangladéši totiž stále nechodí do školy víc jak 12 miliónů dětí. Na celém světě je to cca 264 miliónů, tedy každé páté dítě. I proto nedávno ADRA oslovila celosvětovou veřejnost s výzvou Děti patří do školy. Vzdělání je totiž jednou z nejlepších cest, jak se vymanit z bludného kruhu chudoby.Magnetem galavečera se stala benefiční módní přehlídka „Sárí, které pomáhá“. Zahájily ji děti v tradičních bengálských školních uniformách, následovány řadou známých osobností, z nichž některé byly jejich maminkami. Sárí vázáná na několik způsobů tak předvedla např. zpěvačka Leona Machálková, režisérka Jana Počtová, herečky Ivana Vaňková a Barbora Šporclová Kodetová, sopranistka Jana Šrejma Kačírková, a další. Výtěžek této benefice ve výšce 40.000 Kč putuje ve prospěch bangladéšských dětí. Dalších 15.600 Kč darovali lidé jako dobrovolný příspěvek nebo za knihu či upomínkový předmět. Všem ochotným dárcům jménem bangladéšských dětí velmi děkujeme a jako povzbuzení k další dobročinnosti citujeme slova učitele národů Jana Amose Komenského – „Sloužiti a prospívati je vlastnost povah vznešených.“

© Photo: Jiří Štěpánek a Aleš Povondra


Chci vědět víc o programu Chci podpořit BanglaKids

BanglaKids je rozvojový program humanitární organizace ADRA v Bangladéši.
Od roku 1999 poskytl vzdělání 7 600 bangladéšským dětem
a otevřel jim tak cestu k lepší budoucnosti.

Copyright © 2023 ADRA Web vytvořila B Media Solutions s.r.o.