5.3.2019

Podepište, že děti patří do škol

Každé páté dítě na světě nemůže navštěvovat školu. 90 % hendikepovaných dětí v rozvojových zemích není vzděláváno. Děti z uprchlických rodin mají pětkrát menší šanci na začlenění se do vzdělávacího systému než jejich vrstevníci, kteří nejsou na útěku. Tyto děti se stávají oběťmi obchodu s lidmi, dětské práce, dětských sňatků a nechtěného těhotenství nebo jsou rekrutovány do armády.

“Every child. Everywhere. In school.” (Děti patří do školy) je mezinárodní kampaň organizace ADRA, jež usiluje o změnu. Cílem kampaně je informovat o potřebě vzdělávání dětí z celého světa, které jsou ze vzdělávacího systému často vyloučeny kvůli extrémní chudobě, bezpečnostní situaci v zemi či etnické a genderové diskriminaci.

Kampaň se zasazuje o změnu především v oblasti vzdělávání dívek, jež o třetinu častěji než chlapci nemají přístup ke vzdělání. Snaží se také zlepšit vzdělávání dětí z oblastí válečných konfliktů a z míst zasažených přírodními nebo humanitárními katastrofami. Školská zařízení nemají v těchto částech světa prostředky na svou údržbu ani na zajištění bezpečnosti výuky. Posledním z témat, na které se kampaň zaměřuje, je vzdělávání hendikepovaných dětí, jež jsou v rozvojových zemích či v oblastech bezpečnostních konfliktů stigmatizovány nebo zcela přehlíženy, případně nemají dostatečně uzpůsobené školní zázemí.

A jaká je dostupnost vzdělání přímo v Bangladéši? Základní a střední stupeň vzdělání je díky vládním programům od 90. let mírně dostupnější pro dívky. Z příslušné věkové skupiny studuje na ZŠ 93 % dívek a 88 % chlapců. To znamená, že 7 % dívek a 12 % chlapců – miliony dětí – nemá šanci získat ani základní vzdělání, které je v Bangladéši do 5. třídy. Na středním stupni studuje již jen 66 % dívek a 56 % chlapců. Velké rozdíly jsou mezi městy a venkovem. Obzvláště znevýhodněny a ohroženy jsou děti s hendikepem a děti z nejchudších rodin. Palčivým problémem je také kvalita výuky na mnoha školách, protože studenti často nedosahují stanovené minimální úrovně v angličtině, matematice i bengálštině.

Na vysoké škole studují mnohem častěji muži, je to ale jen pětina mladíků. Vysokoškolačkami se stane pouze 14 % dívek z příslušné věkové skupiny. Přestože se Bangladéš snaží o splnění Cílů udržitelného rozvoje stanovených OSN, čelí mnoha výzvám a zpřístupnit vzdělání pro všechny děti je i přes zapojení neziskových organizací a zahraničních dárců běh na dlouhou trať. Stojí to ale za to a je potřeba jednat!

Pomozte nám získat jeden milion podpisů a vyjádřete tak svou podporu vzdělávání všech dětí bez rozdílu. Tato petice je adresovaná světovým představitelům s výzvou, aby se zasadili o bezplatné, nestranné a kvalitní základní a střední vzdělání pro děti a mládež na celém světě. Stačí minuta Vašeho času. Podepsat petici můžete zde.

Věříme, že všechny děti mají právo na výuku, která rozvine jejich potenciál a zvýší šanci na důstojný život. Vzdělání totiž mění jednotlivé lidské životy i celé komunity. Pomozte s Adrou změnit situaci znevýhodněných dětí.

 

Zdroje dat:
General Economics Division, Bangladesh Planning Commission, 2018. Sustainable Development Goals - Bangladesh Progress Report 2018
UNESCO, 2019. //uis.unesco.org/country/BD


Chci vědět víc o programu Chci podpořit BanglaKids

BanglaKids je rozvojový program humanitární organizace ADRA v Bangladéši.
Od roku 1999 poskytl vzdělání 7 200 bangladéšským dětem
a otevřel jim tak cestu k lepší budoucnosti.

Copyright © 2021 ADRA Web vytvořila B Media Solutions s.r.o.