Zaklínači hadů

V Bangladéši žije odhadem několik statisíc (údajně 500.000) zaklínačů hadů. Místní lidé je nazývají Bede, podle jejich etnika. Bydlí v člunech a putují po celé zemi. Navštěvují především města, trhy a slavnosti. Někteří z nich se živí pouze lovem a prodejem hadů, další učí své hady trikům a stávají se z nich baviči a zaklínači hadů. Lidé jim přisuzují nadpřirozené schopnosti.

Hady vkládají do malých košů, jež si připevní na hlavu a s nimiž cestují. Hledají místa plná lidí. Když je naleznou, posadí se na zem a započne představení.

Zaklínač otevře košík s hadem a začne hrát na baňatý hudební nástroj, flétnu, vyrobenou z plodu kalabašového stromu. Po nějaké době, jakoby probuzen melodií, vylézá had z košíku. Je-li to kobra, pak se vztyčenou hlavou. Zdánlivě hypnotizována se začne pohybovat sem a tam v rytmu melodie. Nikdy nezaútočí a zaklínač ji může políbit i na hlavu. Na konci představení se had téměř na povel vrací do košíku.

Zaklínač používá i jiné triky. Občas vezme hada do ruky a vyzve obecenstvo, aby se ho někdo dotkl. Obvykle se nikdo neodváží. Někdy uchopí hada za hlavu tak, že se had narovná a zcela ztuhne. Jindy zinscenuje souboj hada se zvířetem, např. mangustou. Lidé přihlížejí v úžasu. Když představení skončí, zaklínač zakryje košík s hadem, posbírá peníze od přihlížejících, a jde „o dům dál“.

Kromě prodeje hadů a představení s hady, prodávají zaklínači občas také léčivé byliny. Počet zaklínačů hadů v Bangladéši však v poslední době rapidně klesá.

BanglaKids je rozvojový program humanitární organizace ADRA v Bangladéši.
Od roku 1999 poskytl vzdělání 7 700 bangladéšským dětem
a otevřel jim tak cestu k lepší budoucnosti.

Copyright © 2024 ADRA Web vytvořila B Media Solutions s.r.o.