Adopce bangladéšských dětí na dálku

BanglaKids je dlouhodobý rozvojový program nevládní humanitární organizace ADRA, zaměřený na adresnou podporu vzdělávání dětí a mladých lidí v Bangladéši. Prostřednictvím adopce na dálku poskytujeme vzdělání dětem z chudých rodin a zlepšujeme jejich životní podmínky. Přispíváme tak ke zmírňování chudoby a utrpení lidí.

Adopci bangladéšských dětí na dálku se věnujeme již od roku 1999. Díky Vám, dárcům převážně z České a Slovenské republiky, zajistila ADRA vzdělání více než 7 200 bangladéšským dětem a otevřela jim tak cestu k lepší budoucnosti.

V programu BanglaKids klademe největší důraz na kvalitní a smysluplné vzdělání. Současně zajišťujeme dětem a jejich rodinám podporu v oblasti potravinové pomoci a lékařské péče. Provádíme také rekonstrukce školních prostor a zkvalitňování zdrojů pitné vody na školách. Více o podpůrných projektech naleznete zde.

Dlouhodobým cílem programu BanglaKids je podpora škol a místních komunit tak, aby se stávaly soběstačnějšími a méně závislými na vnější pomoci.

Proč se věnujeme adopci?

Máme rádi děti a věříme, že vzdělání je jedním z nejúčinnějších nástrojů na potírání chudoby, které mladým lidem otevírá nové možnosti. Díky vzdělání mohou získat lépe placenou práci, rozvíjet se a pomoci celé rodině.

V Bangladéši žije více než 24 mil. lidí za méně než 1,9 USD na den, tedy pod hranicí chudoby stanovenou OSN. Číst a psát umí jen něco málo přes polovinu dospělých. Negramotní lidé se stávají levnou pracovní silou, s nízkým a nestálým příjmem. Chudoba je jejich osudem, který se předává z generace na generaci. Poskytováním účelného vzdělání dětem se tuto situaci snažíme změnit.

Jak dětem pomoci?

Největší pomocí je adoptovat děti, které to aktuálně potřebují a které najdete na stránce seznam dětí k adopci. Vyberte si dítě/děti, které chcete podpořit, a staňte se dárcem. Pravidelnými dary, které se zasílají na účet ADRA, pak děti podporujete ve studiu na vesnických nebo internátních školách. Náš tým zajistí administrativu a vše potřebné.

Kolik stojí adopce dítěte?

Podpora jednoho dítěte měsíčně se pohybuje v rozsahu 700 - 1100 korun podle typu školy, věku a stavu dítěte. Za tuto částku dětem zajistíte studium na kvalitní škole, školní pomůcky, 1x denně výživné jídlo, ubytování, lékařskou péči, 1x ročně školní uniformu, bez které navštěvování školy není možné. Sirotkům pak i oblečení, boty a hygienické potřeby. Podrobnější informace najdete zde »

Podporovat dítě je možné i nižší částkou, jde o spolusponzorství. Děti, které nyní mají již jednoho částečného podporovatele a potřebují druhého, najdete v seznamu dětí k adopci. »

Co se nám podařilo?

Spolupráce Vás dárců a ADRA v programu BanglaKids má pozitivní výsledky. Za 20 let jsme společně:

  • Pomohli jsme 7 200 dětem a mladým lidem chodit do školy na 43 vesnických, 7 internátních, 15 slumových a 1 městské škole v Bangladéši
  • Zrekonstruovali jsme 42 školních budov a dodali chybějící vybavení
  • Postavili jsme 1 novou vesnickou školu
  • Zavedli jsme elektřinu do 5 vesnických škol pomocí solární energie
  • Postavili jsme čistírnu vody a studnu s cisternou na vodu na 2 internátních školách a zrekonstruovali jsme studny na 9 vesnických školách
  • Vyškolili jsme 848 učitelů

 

Ptáte se, jestli má adopce na dálku smysl?

Odpovědí může být příběh chlapce, který zakusil těžké zkoušky, ale díky šanci, kterou dostal, žije život, který by si dříve jen těžko dokázal představit. A možná o něm ještě všichni uslyšíme. :-)

Přečtěte si celý příběh Ronjona »

 

 

Ještě nevíte, zda si dítě na dálku adoptovat?

Podívejte se, čím byly obohaceny životy ostatních dárců.

Návštěva Lúcie a Jonatase holčičky Hushany, kterou pár podporuje, zanechala hluboku stopu nejen v jejich životech, ale v životě celé Hushaniny rodiny.

O tom, jak se to stalo se dočtete v jejich článku »

 

Adopci dětí v BanglaKids podporují i známé osobnosti

Barbora a Radim Passerovi

Radim Passer, který je úspěšným podnikatelem, developerem a filantropem, se svojí ženou Barborou podporují dlouhodobě program BanglaKids a adoptovali již více než 1300 dětí.

Více  »

 

 

Zájemci o adopci dětí se také často ptají

Co je adopce na dálku?
Jak adopce na dálku funguje?
Jak adoptovat dítě ze zahraničí?
Kolik adopce stojí?
Jak vybrat dítě k adopci?
Jak adoptovat dítě na dálku?
Co je k adopci potřeba?
Jaká je minimální délka podpory?
Zkušenosti dárců s adopcí na dálku

Pokud máte podobné dotazy, odpovědi najdete na stránce FAQs – časté otázky. Pokud zde nevidíte svoji odpověď, všechny dotazy Vám ráda zodpoví naše milá koordinátorka programu Šárka Hejnáková.

Zatím si na adopci netroufáte, ale rádi byste se zapojili?

Někdy musí rozhodnutí k adopci dozrát a vyžaduje čas. Jestli je to Váš případ, ale přesto byste chtěli dětem přispět alespoň jednorázově, máme dobrou zprávu. Tato možnost existuje.

Dětem můžete vybrat dárek v Dárkomatu nebo jim hodit pár korun do jejich Kasičky.

 

Děkujeme Vám za pomoc dětem v Bangladéši.

BanglaKids je rozvojový program humanitární organizace ADRA v Bangladéši.
Od roku 1999 poskytl vzdělání 7 200 bangladéšským dětem
a otevřel jim tak cestu k lepší budoucnosti.

Copyright © 2022 ADRA Web vytvořila B Media Solutions s.r.o.