2.6.2023

Rýže z vlastních polí

Na školních pozemcích internátní školy SAMS v severozápadním koutě Bangladéše mohli studenti v polovině května při sklizni rýže rozvíjet svou fyzickou zdatnost. Komplexní vzdělávací proces zahrnuje v Bangladéši kromě rozvoje duševních a sociálních dovedností také osvojování si praktických zemědělských dovedností. Zapojili se studenti, učitelé i zaměstnanci školy. A ani déšť je neodradil.

Rýže je v Bangladéši základní potravinou a internátní škola SAMS má to štěstí, že vlastní pozemky, na kterých se rýže pěstuje. V polovině letošního května se všichni studenti od čtvrté do dvanácté třídy s nadšením zapojili do sklizně rýže. Kromě běžné výuky ve třídách, tak osvěžili své praktické dovednosti při ručním sekání, vázání a shromažďování rýže ze školních polí do areálu školy k dalšímu zpracování. Připojili se i učitelé a zaměstnanci školy.Výzvou letošní sklizně byl déšť. Naštěstí to ale nebyla dlouhotrvající a několikadenní průtrž mračen, která by pole zalila vodou a zmařila sklizeň. I to se někdy v Bangladéši může stát. V takových chvílích se ženci ve snaze zachránit alespoň část úrody brodí polem a sklízejí rýži pod vodou.

Nic takového se ovšem na internátní škole SAMS letos nestalo.  A tak studenti a zaměstnanci školy sklízeli rýži i přes drobnou nepřízeň počasí. Prioritou byly stojící klasy, následovala sklizeň polehlých a paběrkování ležících. Za dva dny se vše podařilo sklidit.Během sklizně se ve školní jídelně podávalo studentům speciální jídlo. Je to něco jako tradice vděčnosti, která stmeluje účastníky sklizně a je malou odměnou za odvedenou práci.

Tusher Dev Sharma, finanční manažer školy, řekl: „Sklizená rýže se bude postupně podávat ve školní jídelně. Máme to štěstí, že škola vlastní půdu na pěstování rýže, která nás ekonomicky podpoří. A jsme rádi za všechny naše studenty, že se do sklizně aktivně zapojili.“

PS: Více o dalším zpracování rýže se můžete dočíst v článku Rýže od A do Z.


Chci vědět víc o programu Chci podpořit BanglaKids

BanglaKids je rozvojový program humanitární organizace ADRA v Bangladéši.
Od roku 1999 poskytl vzdělání 7 700 bangladéšským dětem
a otevřel jim tak cestu k lepší budoucnosti.

Copyright © 2024 ADRA Web vytvořila B Media Solutions s.r.o.