29.5.2015

Dobře, pokusím se…

Příběh Mymi

Mymi je usměvavá, klidná a velmi přátelská 11letá dívka. Jako každá malá holka ráda skáče přes švihadlo, hraje si na schovávanou a spoustu času tráví se svými kamarádkami. Mymi pochází z kmene Tripura z hornaté oblasti na jihovýchodě Bangladéše, kde navštěvuje 5. třídu internátní školy AHTSS. V budoucnu by se chtěla stát zdravotní sestřičkou. Potíže, se kterými se Mymiina rodina potýkala při jejím přechodu z vesnické na internátní školu, jsou v Bangladéši poněkud smutným evergreenem. Společně jsme jí dokázali pomoci. 

V kopcovitých příhraničních oblastech jihovýchodního Bangladéše žijí chudí, energičtí a tvrdě pracující lidé mnoha různých kmenů, jejichž jména nám mohou znít poněkud exoticky. No řekněte, už jste někdy slyšeli o kmenu Chakma, Tripura, Marma, Bawm, Mro, Taichonga, nebo Khyang? Pokud nejste dárcem programu BanglaKids nebo etnografem pro jihovýchodní Asii, tak pravděpodobně ne. Vzezřením připomínají příslušníci těchto kmenů obyvatele mongolských stepí. Každý kmen má svůj vlastní jazyk, a tak se děti po příchodu do školy učí bengálštinu jako svůj druhý a angličtinu jako svůj třetí jazyk.

Rodinné poměry
V kmenu Tripura, ze kterého Mymi pochází, slouží jméno kmene jako příjmení. Otec Mymi se jmenuje Chanti Das Tripura (52 let) a maminka Momota Tripura (38 let). Kromě rodičů má Mymi dva bratry. Staršímu je 14 let a mladšímu jsou teprve 3 roky. Společně bydlí v domě postaveném z hlíny, dřeva a plechu mezi několika palmami a eukalyptovými stromy.

Rodina Mymi je velmi chudá. Nevlastní žádnou půdu ani domácí zvířata. Tatínek pracuje jako nádeník, s nejistým příjmem. Práci shání v okolních vesnicích, ale ne vždy se mu to podaří. A tak se stává, že odchází do hor, kde sbírá palivové dříví, které pak prodává na trhu. Mymiina maminka je ženou v domácnosti a občas za úplatu vypomáhá sousedům s domácími pracemi. Její výdělek je nepravidelný a velmi malý. Příjmy rodičů jsou tak nízké, že nestačí k uživení rodiny se třemi dětmi.

Velkou pomocí pro rodinu bylo studium Mymi a jejího bratra Birbikrama na vesnické škole Jumtoli, kde děti dostávaly v poledne obědy. Mymi však čekal finančně náročný přestup na internátní školu, na který rodina neměla prostředky.

Problémy s přestupem na internátní školu
Stalo se to koncem roku 2014. Krátce před závěrečnými zkouškami navštívil vesnickou školu Jumtoli náš koordinátor Gilbert. Zjišťoval zájem dětí o studium na internátní škole. Mnohé z nich projevily zájem, ale nakonec to byla pouze Mymi, jejíž rodiče podali přihlášku v naději, že se pro ni najde cesta.

Setkání s rodiči popisuje Gilbert takto: „Požádal jsem je, aby zaplatili část vstupního poplatku, ale nemohli si to dovolit. Dal jsem jim tedy čas na rozmyšlenou. Za nějakou dobu mě povinnosti zavedly do blízké vesnické školy Chelachora, kde jsem předával dětem dárky dárců. Znovu jsem navštívil Mymiiny rodiče a požádal je o poslední slovo, týkající se vstupního poplatku. V tu chvíli mě její otec objal a řekl: „Bratře, udělej něco pro moji malou Mymi, aby mohla nastoupit do školy a pokračovat ve studiu.“ Bylo to tak silné, že jsem se nezmohl na odpověď. Řekl jsem jen: „Dobře, pokusím se.“

Řešení
Krátce na to Gilbert zjistil, že český dárce zakoupil Mymi dárkový balíček. Kontaktoval Šárku, koordinátorku programu BanglaKids, s návrhem použít tyto prostředky na přestup Mymi z vesnické školy na internátní. „Šárka souhlasila, a tak jsem mohl tatínkovi oznámit radostnou novinu, že může svoji dcerku poslat do internátní školy AHTTS,“ říká s radostí. Gilbert potom zajistil vše potřebné s administrativou školy a zakoupil Mymi nezbytné školní potřeby.

Mymi dnes
Dnes je Mymi řádnou studentkou internátní školy AHTSS. Všechny její základní potřeby jsou naplněny. Studium ji baví, chce být co nejlepší. Nejraději má bengálštinu. Ve škole našla několik kamarádek ze stejné vesnice, se kterými sedává v lavici. 

Jejímu přechodu na internátní školu pomohla otcova intervence, Gilbertova osobní pomoc, Šárčina koordinace a především ochota českého dárce, za níž jsme všichni velice vděčni. Pomoc dárců ADRA je pro děti jako je Mymi neocenitelná.

V Bangladéši žije mnoho chudých rodin, které nemají prostředky na vzdělání svých dětí. Pomozte a darujte těmto dětem lepší budoucnost. 

---

Balíček „Přechod na internátní školu“

Balíček je určen dítěti, které dokončilo vesnickou školu a přechází studovat na školu internátní. Dítě i rodiče ocení materiální pomoc, kterou je např. kovová bedna na osobní věci, oblečení, ložní prádlo, talíř, nádoba na vodu, apod. Darujte a pomozte dítěti při přechodu na internátní školu. 


Chci vědět víc o programu Chci podpořit BanglaKids

BanglaKids je rozvojový program humanitární organizace ADRA v Bangladéši.
Od roku 1999 poskytl vzdělání 7 600 bangladéšským dětem
a otevřel jim tak cestu k lepší budoucnosti.

Copyright © 2023 ADRA Web vytvořila B Media Solutions s.r.o.