Dárci a sponzoři

General Data Protection Regulation (dále jen GDPR) je obecné nařízení představující právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru, který od 25. května 2018 přímo stanovuje pravidla pro zpracování osobních údajů, včetně Vašich práv. v českém právním prostředí tak obecné nařízení od 25. května 2018 nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 O dárcích evidujeme zejména tyto osobní údaje:

  • Jméno a příjmení
  • Kontaktní údaje (e-mailová adresa a telefon)
  • Adresa
  • Číslo účtu

Vámi svěřené osobní údaje používáme pro evidenci darů nebo evidenci v případech, kdy nám dar někdo přislíbí. S pomocí těchto údajů také zpracováváme souhrnné statistiky, které nám pomáhají pro další práci i komunikaci. Díky svěřeným údajům Vás můžeme pravidelně informovat o tom, jak jsou získané dary využívány. Umožňují nám také Vám poděkovat za Vaši přízeň a požádat Vás o další případnou spolupráci nebo Vám předávat informace o Vámi podporovaných dětech. Vaše údaje v žádném případě neprodáváme ani nepředáváme dalším stranám kromě smluvních partnerů, kteří nám komunikaci umožňují.

Všechny výše uvedené činnosti provádíme na základě:

a) nezbytnosti pro splnění smlouvy (pokud byla uzavřena),

b) nezbytnosti pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje,

c) Vašeho souhlasu s ohledem na to, že údaje byly Vámi sděleny dobrovolně v souvislosti s dárcovstvím a naší činností.  Pokud zjistíme, že s námi nadále nejste v kontaktu, Vaše údaje do 3 let od posledního kontaktu z databáze vyřadíme a dále pouze v účetním systému evidujeme údaje o darech, což nám ukládá Zákon o účetnictví (§ 31 zákona č. 563/1991 Sb.).

Vaše práva:

  • Jste oprávněn/a souhlas ke zpracování osobních údajů kdykoli odvolat, a to e-mailem na: poverenec@adra.cz.
  • Jste oprávněn/a požadovat smazání osobních údajů sdělených Správci.
  • Pokud se domníváte, že Správce nebo Zpracovatel Vaše osobní údaje zpracovává v rozporu s ochranou Vašeho osobního života nebo v rozporu se zákonem, máte právo jej požádat o vysvětlení a/nebo vyzvat jej k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Se svými podněty se může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů z oblasti ochrany osobních údajů nás, prosím, kontaktujte na adrese: poverenec@adra.cz.

BanglaKids je rozvojový program humanitární organizace ADRA v Bangladéši.
Od roku 1999 poskytl vzdělání 7 700 bangladéšským dětem
a otevřel jim tak cestu k lepší budoucnosti.

Copyright © 2024 ADRA Web vytvořila B Media Solutions s.r.o.