28.3.2023

Ranika: Vzdělání pro všechny

Zdravotní sestra Ranika Sangma pochází z velmi chudých poměrů z vesnice  blízko města Sylhet v severovýchodním koutu Bangladéše. Ve vesnici je jen jedna škola, poskytující dětem základní vzdělání do 5. třídy. Dál se už dostane málokdo. V blízkosti totiž nejsou žádné další školy , kde by děti mohly pokračovat ve studiu. 

Profesionálka každým coulem
Ranika měla ovšem štěstí. Díky české dárkyni, se kterou se v roce 2010 i setkala, mohla vystudovat. 10 let strávila na internátní škole Monoshapara, zvládla maturitu, a také studium na vyšší odborné škole, obor ošetřovatelství. A to i navzdory protestům rodičů. Ze 4 sourozenců je tak nejvzdělanější.

Práci našla v hlavním městě Dháce. V soukromé všeobecné nemocnici s kardio centrem. Pracuje na směny: 2 denní, 2 odpolední, 2 noční, den volna. Jsou to 6hodinové směny, ale často pracuje přesčasy, a to až 6 hodin denně.  Její výdělek je  10 000 bangladéšských taka, tedy asi 2 150 kč. 4 000 taka utratí za jídlo, zbytek má na vše ostatní. 

V práci má nejraději kontakt s pacienty a ošetřování. To jí naplňuje. Kvůli tomu studovala. Nejhůř snáší protivné příbuzné pacientů, kteří ji práci stěžují. „V takových chvílí musím  zůstat profesionální – milá, trpělivá a úslužná,“ říká. 

Co dělat, když se na jedno volné místo hlásí 1500 uchazečů?
Po práci Ranika odpočívá nebo studuje. Chtěla by zvládnout kvalifikační zkoušku, která je nutným předpokladem pro získání práce ve státních nemocnicích. Motivací je vyšší plat, lepší pracovní podmínky, možnost vzdělávání, a také penze, když odejde do důchodu. V soukromém sektoru žádnou  penzi nedostane. I když je práce ve státní sféře mnohem náročnější, skýtá lepší budoucnost. I proto se na jedno volné místo hlásí až 1500 uchazečů. Uspějí jen ti nejlepší, nebo ti s nejlepšími konexemi. I toto je realita života v Bangladéši. 

Plány Raniky zde ovšem nekončí. Chtěla by pokračovat v dalším studiu ošetřovatelství, a také učit. Tedy stát se lektorkou pro začínající zdravotní sestry. Ale to není všechno. Ranika si uvědomuje hodnotu vzdělání a chce svou komunitu pozitivně inspirovat. 

Raniky sen: vzdělání pro všechny!
O své touze říká: „Mým největším snem je napomoci rozvoji vzdělanosti v mé vesnici. Chci jít lidem příkladem. Pokud jsem to dokázala já, mohou to dokázat i jejich děti. Vyžaduje to však změnu myšlení rodičů.“ Ranika, cítí zodpovědnost za tuto změnu. Ví, jakou cestu ušla. Ví, jak s lidmi mluvit. A také může poradit rodičům, jak získat různá povolení, aby jejich děti neskončily školní docházku v 5. třídě. Vždyť vzdělání by  mělo být dostupné pro všechny.

BanglaKids a 244 miliónů dětí
Ranika je cílevědomá mladá žena. Je rozhodná a jde si za svým cílem. Již nyní vrací společnosti, co sama získala – a to i díky programu BanglaKids.

Její sen napomoci rozvoji vzdělanosti v její vesnici je velmi ambiciózní, ale podpora komunity je i dílčím cílem programu BanglaKids. Na světě nemá přístup ke vzdělání 244 milionů dětí ve věku 6-18 let. Snažíme se to měnit, buďte toho součástí!
 


Chci vědět víc o programu Chci podpořit BanglaKids

BanglaKids je rozvojový program humanitární organizace ADRA v Bangladéši.
Od roku 1999 poskytl vzdělání 7 700 bangladéšským dětem
a otevřel jim tak cestu k lepší budoucnosti.

Copyright © 2024 ADRA Web vytvořila B Media Solutions s.r.o.