4.8.2020

Pramen pomoci vyvěrá v Česku a na Slovensku

Vývoj pandemie COVID-19 v Bangladéši, vysoká mortalita lékařů, povodně a půjčky. Pokračující pomoc dětem a rodinám chudých v Bangladéši, očekávání návratu dětí do škol, vztahové vazby. Tak takové jsou dnešní novinky z Bangladéše. A nejen to. Pramen pomoci vyvěrá ze srdce dárců v České a Slovenské republice a naplňuje základní potřeby dětí, touhu po vzdělání i naději jejich rodin.

–> Vývoj pandemie COVID-19

Vývoj pandemie COVID-19 není v Bangladéši příznivý. Život drásající 9týdenní opatření a zákaz vycházení (26. března – 30. května) byly ukončeny spíše z důvodu rostoucího ekonomickému tlaku než z důvodu příznivého vývoje epidemiologické situace v zemi. Odpovídají tomu také čísla nakažených. Zatímco 30. května, tedy v den uvolnění opatření, bylo v Bangladéši 44 608 lidí nakažených COVID-19, o cca dva týdny později, 15. června, to už bylo 90 619 nemocných. Dnes jsme na celkovém čísle 242 102 nakažených s 3 184 úmrtími.

Bangladéš má také nejvyšší procento mortality lékařů a zdravotníků pečujících o nemocné s COVID-19 na světě. I jeden z našich studentů, zdravotník Kajol Tripura, který slouží v nemocnici, byl také nakažen. Dle posledních informací je již zdráv a opět se věnuje pacientům s touto nevyzpytatelnou nemocí.

Bangladéš v současné době řeší také následky povodní. Lidé, kteří přišli o práci a nemají prostředky na obživu, se snaží přežít za pomoci půjček, ale budoucnost mnohých je nejasná. Hlavním úkolem je přežít tento den, pak další a pak zase. V tomto ohledu jsou Bangladéšané pro nás příkladní. Žijí tady a teď a nepodléhají tak snadno starostem o zítřek a budoucnost jako mnozí lidé v západní Evropě. Samozřejmě, neberte nás za slovíčka, nechceme generalizovat.

–> Pomoc rodinám BanglaKids pokračuje

V programu BanglaKids nadále pokračujeme v pomoci dětem a jejich rodinám, tedy nejchudším, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Jak jsme již psali v článku „S láskou od šťastné rodiny…“ pomoc probíhá skrze vesnická distribuční centra příspěvků a potravin a on-line finanční pomoc. Tu realizujeme zvláště u dětí z internátních škol, jejichž obydlí jsou roztroušena po celém Bangladéši.

Radostná je skutečnost, že mimořádná sbírka COVID-19 a souhlasy dárců s dočasnou změnou použití darů nám umožnily vytvořit systém dlouhodobé pomoci v krizi způsobené pandemií COVID-19. Až se děti vrátí do škol, podpora je bude následovat.

I přes ztížené podmínky vznikají mezi našimi kolegy a potřebnými rodinami silné vztahové vazby. Lidé sdílejí své příběhy, radosti a starosti během telefonického ověřování informací před transfery finančních darů. Opakovaná pomoc tak vytváří možnost pomáhat také prostřednictvím dobrých slov a povzbuzení. Ta dodávají lidem mentální sílu odhodlaně čelit nelehkému osudu. Vědomí, že je někdo na Vaší straně, je nedocenitelnou součástí pomoci, která má svůj původ v České a Slovenské republice. Všem Vám za ni moc děkujeme!

–> Do školy? Možná v září

Kdy se děti vrátí do škol? Ano, to je otázka, která zajímá každého z nás. Děti nechodí do školy od 17. března, kdy z důvodu hrozby pandemie COVID-19 byly školy uzavřeny. Původně na dva týdny, do 31. března, zbytek znáte… Poslední stanovené datum pro obnovení školní docházky, ke kterému se upínaly naše naděje, je 6. srpen. 

Pokud se tak nestane, bude dalším možným termínem září. To by znamenalo, že by bangladéšské děti nastoupily do školy stejně jako školáci u nás. Bangladéš má ovšem jiný systém školní docházky. Školní rok se zde kryje s kalendářním – začíná v lednu, končí v prosinci. A prázdniny? Ty mají bangladéšské děti v červnu a prosinci. Nicméně, tento rok je jiný, a tak společně s Vámi s napětím dále očekáváme na otevření škol a návrat dětí do školních lavic.

–> Přátelé v nouzi

Jedno české přísloví říká: „V nouzi poznáš přítele.“ A Vy, naši milí dárci, jste velkými přáteli malých bangladéšských dětí z chudých rodin programu BanglaKids. Vaše pomoc je pramenem, který naplňuje jejich základní potřeby i touhu po vzdělání, stejně tak jako naděje jejich rodin. Děkujeme Vám za Vaši vytrvalou podporu. Jste zárukou jejich lepší budoucnosti.

PS: Pozor, do 15. 8. můžete napsat dětem dopis. Více zde.
PPS: Pomáhat můžete samozřejmě i nadále zde.

-> Přehledně: COVID-19 v Bangladéši 

  1. října – uzavření škol znovu prodlouženo (do 31. října) 
31. srpna  – uzavření škol opět prodlouženo (do 3. října) 
  5. srpna  – uzavření škol prodlouženo o dalších 25 dní (do 31. srpna)
13. května – prodloužení nouzového stavu (do 30. května)
  2. května – prodloužení nouzového stavu (do 16. května)
27. dubna – uzavření škol prodlouženo (pravděpodobně do 31. srpna)
23. dubna – prodloužení nouzového stavu (do 5. května)
10. dubna – prodloužení nouzového stavu (postupně až do 25. dubna)
  5. dubna – úplný zákaz mezinárodních letů
23. března – vyhlášen nouzový stav od 26. března do 4. dubna (prodloužen do 9. dubna)
17. března – první potvrzené úmrtí na COVID-19 na území Bangladéše
16. března – uzavření škol od 17. do 31. března (později prodlouženo do 30. dubna)
  8. března – první potvrzený případ nákazy COVID-19 v Bangladéši


Chci vědět víc o programu Chci podpořit BanglaKids

BanglaKids je rozvojový program humanitární organizace ADRA v Bangladéši.
Od roku 1999 poskytl vzdělání 7 600 bangladéšským dětem
a otevřel jim tak cestu k lepší budoucnosti.

Copyright © 2023 ADRA Web vytvořila B Media Solutions s.r.o.