10.6.2020

Podepište, že všechny děti patří do školy

Všechny děti mají právo na vzdělání, ale 262 miliónů jich do školy chodit nemůže. Tato mezinárodní petice je adresovaná světovým představitelům s výzvou, aby se zasadili o bezplatné, nestranné a kvalitní vzdělání pro děti a mládež na celém světě. Pomozte nám získat jeden milion podpisů a vyjádřete tak svou podporu vzdělávání všech dětí bez rozdílu. Stačí minuta Vašeho času. Podepsat petici můžete zde.

Děti patří do školy (Every child. Everywhere. In school.) je mezinárodní kampaň organizace ADRA, jež usiluje o změnu. Cílem kampaně je informovat o potřebě vzdělávání dětí z celého světa, které jsou ze vzdělávacího systému často vyloučeny kvůli extrémní chudobě, bezpečnostní situaci v zemi či etnické a genderové diskriminaci.Každé páté dítě na světě nemůže navštěvovat školu, to je 262 miliónů dětí. 90 % hendikepovaných dětí v rozvojových zemích není vzděláváno. Děti z uprchlických rodin mají pětkrát menší šanci na začlenění se do vzdělávacího systému než jejich vrstevníci, kteří nejsou na útěku. Tyto děti se stávají oběťmi obchodu s lidmi, dětské práce, dětských sňatků a nechtěného těhotenství nebo jsou rekrutovány do armády.

A jaká je dostupnost vzdělání přímo v Bangladéši?

Základní a střední stupeň vzdělání je díky vládním programům od 90. let mírně dostupnější pro dívky. Z příslušné věkové skupiny studuje na ZŠ 93 % dívek a 88 % chlapců. To znamená, že 7 % dívek a 12 % chlapců – cca 12,2 milionu dětí – nemá šanci získat ani základní vzdělání, které je v Bangladéši do 5. třídy.

Na středním stupni studuje již jen 66 % dívek a 56 % chlapců. Velké rozdíly jsou mezi městy a venkovem. Obzvláště znevýhodněny a ohroženy jsou děti s hendikepem a děti z nejchudších rodin. Palčivým problémem je také kvalita výuky na mnoha školách, protože studenti často nedosahují stanovené minimální úrovně v angličtině, matematice i bengálštině.

Na vysoké škole studují mnohem častěji muži, je to ale jen pětina mladíků. Vysokoškolačkami se stane pouze 14 % dívek z příslušné věkové skupiny. Přestože se Bangladéš snaží o splnění Cílů udržitelného rozvoje stanovených OSN, čelí mnoha výzvám a zpřístupnit vzdělání pro všechny děti je i přes zapojení neziskových organizací a zahraničních dárců běh na dlouhou trať. Stojí to ale za to a je potřeba jednat!

Přidejte svůj hlas ke změně

Mezinárodní kampaň Every child. Everywhere. In school. (Děti patří do školy) se zasazuje o změnu především v oblasti vzdělávání dívek, jež o třetinu častěji než chlapci nemají přístup ke vzdělání. Snaží se také zlepšit vzdělávání dětí z oblastí válečných konfliktů a z míst zasažených přírodními nebo humanitárními katastrofami. Školská zařízení nemají v těchto částech světa prostředky na svou údržbu ani na zajištění bezpečnosti výuky. Posledním z témat, na které se kampaň zaměřuje, je vzdělávání hendikepovaných dětí, jež jsou v rozvojových zemích či v oblastech bezpečnostních konfliktů stigmatizovány nebo zcela přehlíženy, případně nemají dostatečně uzpůsobené školní zázemí.

Věříme, že všechny děti mají právo na výuku, která rozvine jejich potenciál a zvýší šanci na důstojný život. Vzdělání totiž mění jednotlivé lidské životy i celé komunity. 

Pomozte s Adrou změnit situaci znevýhodněných dětí.

Zdroje dat:
General Economics Division, Bangladesh Planning Commission, 2018. Sustainable Development Goals - Bangladesh Progress Report 2018
UNESCO, 2019. //uis.unesco.org/country/BD


Chci vědět víc o programu Chci podpořit BanglaKids

BanglaKids je rozvojový program humanitární organizace ADRA v Bangladéši.
Od roku 1999 poskytl vzdělání 7 200 bangladéšským dětem
a otevřel jim tak cestu k lepší budoucnosti.

Copyright © 2021 ADRA Web vytvořila B Media Solutions s.r.o.