1.6.2023

Pinky: léčit nebo vydělávat? 

28 letá Pinky je stále usměvavá a nepřehlédnutelná zdravotní sestra s bakalářským diplomem. Pracuje na dětském oddělení jedné polostátní nemocnice v bangladéšském hlavním městě Dháce. Cesta k tomuto zaměstnání nebyla jednoduchá, rozhodující roli sehrála maminka a dárce programu BanglaKids.

Už maminka o tom snila
Byl to vlastně nesplněný sen její maminky, stát se zdravotní sestřičkou, který ji inspiroval k tomu, aby se vydala na cestu péče o malé pacienty. A právě maminka, kuchařka z malého hostelu, jí ve studiu všemožně podporovala. 

Pinky po maturitě nastoupila k tříletému studiu ošetřovatelství na vyšší odborné škole, které zakončila ziskem diplomu. Následovalo dvouleté „post“ studium, které je podmínkou pro přijetí na vysokou školu a tříleté bakalářské studium. Pinky jej rovněž zvládla.

Snadné to ale nebylo, a to jak po finanční, tak po studijní stránce.  Náklady na studium na Universal Nursing Institute činily 20 000 taka za semestr (v té době cca 5 000 Kč), plus 6 000 taka měsíčně (cca 1 500 Kč) na nutné výdaje jako je strava, ubytování, učebnice. Maminka se kvůli Pinky musela zadlužit, ale zároveň a k naší radosti pomohl dárce programu BanglaKids z České republiky.

Každý den Pinky studovala od 8:00 ráno do 18:00 večera. 6 hodin ve škole, 3 hodiny samostudium, 1 hodina pauza na oběd. K tomu měla služby v nemocnici, 3 x týdně od 15:00 – 19:00. Byla vytrvalou studentkou, která si jde trpělivě za svým cílem.  A tvrdá práce se opravdu vyplatila.
Dnes Pinky pracuje jako specializovaná zdravotní sestra na dětském oddělení v Dháce,  6 hodin denně, 6 dní v týdnu. V polostátní nemocnici si vydělává 27 000 taka (dnes cca 5 650 Kč), což je celkem vysoký plat. 

Co když nejste VIP Bangladéšan a máte zdravotní problém? 
Platy  jsou obecně v bangladéšských státních nemocnicích lepší než v soukromých. Výjimkou je síť soukromých nemocnic United. Z pohledu pacienta jsou zde ovšem velké rozdíly . Ve státní nemocnici zaplatíte za lůžko cca 100 taka/den (cca 21 Kč), a proto se zde léčí zejména chudí obyvatelé. V soukromé nemocnici zaplatíte za den klidně 25 000 taka (cca 5 220 Kč), nehledě na další náklady spojené s léčbou a léky. Proto se zde léčí zvláště podnikatelé a VIP osoby. V polostátních nemocnicích se nákladu na lůžko pohybují v rozmezí cca 200–700 taka/den (cca 42–146 Kč).

Soukromé nemocnice se snaží o vysoký standard poskytované péče, pacienti za ni ale musí zaplatit.  Ve státních nemocnicích je standard dán vysokými požadavky na kvalifikaci lékařů a zdravotních sester, výměnou za lepší plat, stabilní zázemí a např. i penzi . Ale jak říká Pinky: „I tam jsou rozdíly v přístupu k pacientům. Záleží na tom, zda chcete léčit lidi a pomáhat nemocným, nebo jen vydělávat peníze.“  

Nešvarem bangladéšského zdravotnictví je klientelismus. Pokud máte v nemocnici známého nebo rodinného příslušníka, nebo jste pracovník ze státního sektoru či vlády, tak máte přednost. Péče se Vám dostane rychle a v lepší kvalitě, zatímco chudí musí počkat. Ve vážných případech má tento přístup fatální důsledky. „Na jedné straně je fajn mít konexe, na druhé straně je to hrůzné,“ komentuje bangladéšskou realitu Pinky. 

Velká přání a zdravotní systém pro všechny
I proto by si Pinky moc přála, aby i v její zemi byla kvalitní lékařská péče dostupná pro všechny, bez ohledu na postavení, sociální status či výši bankovního konta. Silně vnímá drsnou realitu lidí na okraji společnosti.  Přála by si, aby vláda finančně podpořila chudé, kteří si nemohou dovolit léky ani lékařskou péči, mít něco jako solidární zdravotní systém pro všechny.

Co  se týká budoucnosti, Pinky nepřestává snít. Ráda by pokračovala ve studiu v magisterském programu. Ten není časově tak náročný jako bakalářský, a tak by se mohla pokusit skloubit práci se studiem. A také by se ráda vdala. Na otázku, zda před začátkem či po ukončení studia, se na nás bez odpovědi jen tajemně usmála.

Když rodiče vědí, co vzdělání změní
Rodina Pinky si plně  uvědomuje hodnotu vzdělání. Snad za to mohla  vážná nemoc tatínka, která ho učinila práce neschopným, pozitivní vliv maminky a uvědomění si potřeb společnosti, které  její starší bratry i Pinky nasměrovaly do zdravotnictví. Jeden bratr se stal patologem, druhý manažerem farmaceutické společnosti Square. A Pinky zdravotní sestrou, která má ambice se dále vzdělávat.

PS: Osud Pinky pozitivně ovlivnil program BanglaKids a jeho dárci. Za ni i všechny ostatní bangladéšské děti děkujeme. Odkaz Pinky: „Záleží na tom, zda chcete léčit lidi a pomáhat nemocným, nebo jen vydělávat peníze.“  


Chci vědět víc o programu Chci podpořit BanglaKids

BanglaKids je rozvojový program humanitární organizace ADRA v Bangladéši.
Od roku 1999 poskytl vzdělání 7 700 bangladéšským dětem
a otevřel jim tak cestu k lepší budoucnosti.

Copyright © 2024 ADRA Web vytvořila B Media Solutions s.r.o.