4.11.2016

GAYE HOLUD, aneb sprcha před svatbou

Uzavření manželství je vzácnou a slavnostní událostí, nejen pro ženicha a nevěstu. Přicházejí rodinní příslušníci a přátelé, aby se stali svědky onoho zvláštního a jedinečného okamžiku, kdy si dvě zamilované bytosti řeknou své ANO. Slíbí si lásku až do smrti a stanou se jedním tělem. Potud je svatba v Bangladéši podobná té české. V Bangladéši však předchází svatbě zvláštní obřad, na jehož konci jsou ženich i nevěsta celí mokří.

Nejinak tomu bylo i letos v létě na internátní škole AHTSS na jihovýchodě Bangladéše. Mayanu Marma, dcera pracovníka školy, si brala svého milého jménem Uchimong Khyang. Den před svatbou podstoupili obřad GAYE HOLUD (doslova „žluť na tělo“), jehož původ lze nalézt v hinduismu. Dnes je smyslem tohoto předsvatebního obřadu učinit nevěstu i ženicha krásnějšími, sblížit jejich rodiny, přátele a připravit vše na den D.

Obřad Uchimonga a Mayanu se odehrál na předem připraveném pódiu, v milé a neformální atmosféře. Ženichova rodina a přátelé (kromě ženicha) vyšli ve slavnostním průvodu do domu nevěsty, kde se setkali s jejími přáteli. Nevěstě přinesli svatební šaty, ozdoby, dárky, sladkosti a také žlutou kurkumovou pastu, jíž se dříve dotknul ženich. Nevěstu Mayanu pak přivedli na pódium a za zvuků hudby okrášlili její ruce a nohy různými orientálními vzory henou. Současně jí hosté na tvář a tělo „namazali“ kurkumovou žlutou pastu. Kurkuma je známa tím, že čistí, změkčuje a jasní pleť, což pokožce nevěsty dává výrazně žlutý odstín. Tak žlutý, že se podle toho obřad nazývá Gaye Holud, „zažluťování“. Poté přišel na řadu ženich Uchimong, který vše absolvoval s rodinou nevěsty, vyjma okrášlení henou. Nevěsta se ženichova obřadu, ani on jejího, neúčastní. Obřad vyvrcholil v okamžiku, kdy se spolu setkali. Svatebčané polili nevěstu a ženicha vodou přinesenou z řeky. Tím byla jejich žluto-mokrá příprava na svatbu za všeobecného veselí dokonána.

Své ANO si Uchimong a Mayanu řekli další den, během slavnostního svatebního obřadu v aule internátní školy AHTSS. Vedl ho pastor Sontosh Panah. Po slavnostním slibu novomanželů je prohlásil za manžela a manželku, pomodlil se za ně a požehnal jim.

Každý účastník byl pozván na hostinu, kterou připravily rodiny novomanželů. Lidé jim přinášeli dárky dle majetnosti a potřeb páru. Zda mezi nimi byl i ručník a „odžluťovací“ čistidlo nikdo neví. Každopádně oba dva nakonec odešli do svého domu, aby už byli navždy spolu.


Chci vědět víc o programu Chci podpořit BanglaKids

BanglaKids je rozvojový program humanitární organizace ADRA v Bangladéši.
Od roku 1999 poskytl vzdělání 7 200 bangladéšským dětem
a otevřel jim tak cestu k lepší budoucnosti.

Copyright © 2019 ADRA Web vytvořila B Media Solutions s.r.o.