12.6.2020

Děti patří do školy, ne do továren!

Dnes je Světový den proti dětské práci. Připomíná, že 150 miliónům dětí musí namísto chození do školy pracovat. Často vykonávají těžké a nebezpečné práce. Nemohou si hrát, vzdělávat se a vnitřně růst. Bez vzdělání jsou navždy odsouzeny vykonávat nekvalifikované a špatně placené práce. V České republice dětská práce prakticky neexistuje. V chudém Bangladéši musí pracovat na 5 miliónů dětí.

Pokud se také domníváte, že děti patří do školy, a ne do továren, můžete scůj podpis připojit k celosvětové petici. Snažíme se získat 1 milión podpisů a chceme petici předat světovým lídrům, aby se zasadili o právo každého dítěte chodit do školy.

Celosvětově je nějakou formou práce zasaženo přes 150 miliónu dětí. To je ohromné číslo. Jen v Bangladéši to je 5 miliónu dětí. Dětská práce je tam, kde je chudoba a kde není politická vůle či státní kapacita tento problém řešit. Děti jsou mnohdy posílány do práce samotnými rodiči, protože dospělí rodinu nejsou schopni uživit. Na straně druhé, dětská práce je sama zdrojem chudoby. Pro zaměstnavatele jsou totiž děti lákavou pracovní silou. Jsou levnější, tvárnější a poslušnější než dospělí. Pracují i 100 hodin týdně za mizivou mzdu. Zaměstnávání dětí tak vede k vyšší nezaměstnanosti mezi dospělými a obecně k tlaku na snižování mezd. Pracující děti také nikdy nezískají vzdělání, které by jim v budoucnu mohlo zajistit lepší zaměstnání a důstojnější život. Chudoba se takto dědí z generace na generaci jako začarovaný kruh, ze kterého nevede cesta ven. Jednotlivec i společnost jsou uvězněni v chudobě a nemohou se náležitě rozvíjet.

Děti pracují v nejrůznějších oblastech ekonomiky. Celosvětově zhruba polovina z celkového počtu 150 miliónů pracujících dětí pracuje ve velmi nebezpečných podmínkách, které ničí jejich zdraví a kde hrozí vážné úrazy. V Bangladéši mezi taková zaměstnání patří především zpracování ryb, práce v továrnách, dílnách, cihelnách nebo dolech. Mnoho dětí je také nuceno sloužit v domácnostech (především dívky), nevěstincích, žebrat na ulicích nebo pašovat a prodávat drogy.

V Bangladéši je formálně zakázáno zaměstnávat děti mladší 14 let. Koresponduje to s úmluvou OSN přijatou většinou států světa, která zakazuje zaměstnávat děti mladší 15 let, respektive 14 let v případě chudých a nerozvinutých ekonomik. Realita je ovšem jiná. Zaměstnávání dětí je běžnou praxí, kterou se bangladéšské vládě nedaří vymýtit. Problém spočívá z velké části v nedostatečné kontrole pracovních podmínek ze strany státu a v příliš malých postizích pro ty, kteří děti zaměstnávají.

Studie ukazují, že nejlepším opatřením proti dětské práci je školní docházka. Děti, které z jakéhokoliv důvodu do školy nechodí, se s daleko vyšší pravděpodobností stávají obětí vykořisťování ve formě dětské práce. Děti do školy ale často zkrátka chodit nemohou kvůli chudobě. Rodiče v těchto případech nemají prostředky, aby svému dítěti vzdělání zaplatili. Boj za práva dětí navštěvovat školu je proto složitým problémem, který se musí řešit na více místech najednou. Aby děti mohly skutečně do školy chodit, je potřeba úspěšně vymáhat zákony, které dětskou práci zakazují, a současně ekonomicky pomoci chudým rodinám, aby si vzdělání pro své děti mohly prakticky dovolit.


Chci vědět víc o programu Chci podpořit BanglaKids

BanglaKids je rozvojový program humanitární organizace ADRA v Bangladéši.
Od roku 1999 poskytl vzdělání 7 200 bangladéšským dětem
a otevřel jim tak cestu k lepší budoucnosti.

Copyright © 2021 ADRA Web vytvořila B Media Solutions s.r.o.