4.2.2020

Děti na škole AHTSS dostaly nové učebnice!

Je 15. ledna 2020, 7:00 ráno. V odlehlých kopcích jihovýchodního Bangladéše stojí před hlavní budovou internátní školy AHTSS špalíry dětí. Tulí se k sobě v chladném mlhavém ránu a nemohou se dočkat, až dostanou nové učebnice! Touha po vzdělání je zde ohromující, distribuce knih malou slavností.

A skutečně. Ředitel internátní školy, pan Amor Chakma, má slavnostní projev. Vyzdvihuje roli studia knih v procesu vzdělávání a přípravy na životní povolání. A protože je veselá kopa, přidá i veselou vsuvku – „kdo dřív přijde, ten dřív bere“. Rozumějme tomu tak, že na opozdilce zůstanou učebnice již použité. Pravda je ovšem taková, že 190 dětí prvního stupně (1. – 5. třída) a 250 druhého (6. – 10. třída) dostávají učebnice zcela nové.

Pan ředitel nabádá studenty k tomu, aby pilně studovali, o svěřené knihy se hezky starali a za rok je nepotrhané předali dalšímu ročníku. Přejeme všem studentům radost z poznávání a děkujeme našim dárců, kteří na učebnice svými dary přispívají!

PS: Distribuce knih a učebnic je v Bangladéši často součástí celonárodního knižního festivalu, kterým si lidé připomínají hrdinský čin mučedníků. Ti zemřeli 21. února 1952 při demonstraci za uznání bengálštiny jako oficiálního jazyka bývalého Východního Pákistánu.


Chci vědět víc o programu Chci podpořit BanglaKids

BanglaKids je rozvojový program humanitární organizace ADRA v Bangladéši.
Od roku 1999 poskytl vzdělání 7 600 bangladéšským dětem
a otevřel jim tak cestu k lepší budoucnosti.

Copyright © 2023 ADRA Web vytvořila B Media Solutions s.r.o.