1.6.2022

Mezinárodní den dětí a celosvětové výzvy

Milé děti, přejeme Vám k Vašemu svátku, abyste dostávaly tolik lásky, kolik potřebujete, abyste mohly rozvíjet své talenty a dělaly to, co Vás baví a činí šťastnými. Přejeme Vám radostné a bezstarostné dětství i bezpečnou cestu k dospělosti. Děkujeme za radost, kterou nám přinášíte!

Mezinárodní den dětí – jak to vlastně začalo?

Děti mají v srdci většiny dospělých zcela jedinečné místo. Milujeme jejich hravost, roztomilost, bezprostřednost a rozpustilost. Otevírají nám cesty do možná už zapomenutého světa bezhraniční fantazie a vnitřní svobody. Natáčíme si na videa jejich první krůčky, úsměvné situace i úspěchy, a někdy je sdílíme s ostatními na sociálních sítích. Chráníme své děti a snažíme se jim vytvořit bezpečný a šťastný domov. To proto, že nám na nich nesmírně záleží.

Děti jsou naše budoucnost. Až vyrostou, budou to právě ony, kdo jako plody našeho života budou tvořit budoucí svět. A právě tuto skutečnost si v roce 1920 silně uvědomil turecký ochránce národních práv Mustafa Kemal. Muž, který stojí na počátku historie vniku svátku dětí. Tento den původně nevznikl jako oslava dětí, ale jako upozornění společnosti na ohrožení těchto nejzranitelnějších bytostí, které jsou zároveň pro budoucnost naší planety Země tím nejdůležitějším. Trvalo to ovšem dalších 30 let, než se tento svátek zapsal do světových kalendářů.

21. století a děti stále v ohrožení? 

V mnoha zemích jsou stále ještě děti jejichž zdravý vývoj i budoucnost jsou velmi nejisté. I po více než 70 letech boje za práva a potřeby dětí, ohrožené děti stále existují. A nejsou to jen děti bezprostředně ohrožené válkou na Ukrajině, kterou nyní tak intenzivně prožíváme.

Věděli jste, že na světě více než 262 miliónů dětí nemůže chodit do školy? Že jejich rodiny žijí v chudobě a tyto děti jsou často zneužívány k dětské práci, prostituci, prodeji drog, žebrání, nebo nuceny k dětským sňatkům a rekrutovány do armády?

Ale to není všechno. Bez potřebného vzdělání jsou nuceny vykonávat nekvalifikované a špatně placené práce i v dospělosti… A pomyslný kruh chudoby se uzavírá. Chudoba přetrvává a předává se dalším generacím. Další a další děti pracují za mizivou mzdu i 100 hodin týdně. Děti jsou extrémně levnou pracovní silou, což zaměstnavatelé využívají a tím se prohlubuje i nezaměstnanost mezi dospělými a zvyšuje se tlak na snižování mezd.

Děti patří do školy – i na Vašem hlasu záleží

Navštěvovat školu je pro tyto děti luxus, který by je ovšem ochránil před zneužíváním a který by navíc z dlouhodobého hlediska řešil finanční situaci jejich rodin. Ale aby děti mohly chodit do škol, je nutné úspěšně prosazovat zákony, které dětskou práci zakazují a současně ekonomicky podpořit chudé rodiny, aby mohly vzdělání svým dětem umožnit.

Na podporu této, pro nás samozřejmé myšlenky, vznikla mezinárodní osvětová kampaň Every child. Everywhere. In school. (česky známá jako „Děti patří do školy“). Tato nadnárodní iniciativa chce formou petice oslovit světové lídry, aby se zasadili o práva dětí. Kampaň podpořilo svými podpisy více než 1 milión lidí z mnoha různých zemích. I Vy, můžete přidat svůj hlas.

A pokud byste chtěli změnit osud alespoň jednoho dítěte, můžete to udělat prostřednictvím adopce bangladéšského dítěte v programu BanglaKids.

 

 

Také zde můžete koupit bangladéšským dětem k jejich svátku užitečný dárek.

 

 

 


Chci vědět víc o programu Chci podpořit BanglaKids

BanglaKids je rozvojový program humanitární organizace ADRA v Bangladéši.
Od roku 1999 poskytl vzdělání 7 700 bangladéšským dětem
a otevřel jim tak cestu k lepší budoucnosti.

Copyright © 2024 ADRA Web vytvořila B Media Solutions s.r.o.