25.5.2021

Dáma s lampičkou, oslavy a budoucí ošetřovatelé

Mezinárodní den zdravotních sester oslavili také studenti ošetřovatelství na internátní škole BANC. Na celém světě je připomínán 12. května, na památku narození Florence Nightingale (1820). Tato anglická ošetřovatelka s přezdívkou Dáma s lampičkou zachránila tisíce nemocných a položila základy moderní péče o pacienty. Jaké byly oslavy a co se skrývá za přezdívkou paní Florence?

Mezinárodní den zdravotních sester

Den oslav začal složením slavnostního slibu ošetřovatelské profesi dle předlohy Florence Nightingale. Studenti ve slavnostním programu dramaticky ztvárnili její životní příběh, předvedli tanec „hygieny rukou“, a za zpěvu učitelského sboru byli slavnostně odděleni ke studiu ošetřovatelství.

Hlavním hostem této společenské události byl zakladatel a generální ředitel moderní nemocnice Khawaja Badrudduja, pan Dr. Md. Bakhtiar. Ve své úvodní řeči povzbudil studenty k záslužné práci ošetřovatelů, slíbil finanční podporu společných akcí, propagaci školy a zaměstnání jejich absolventů. Studenti tak mohou studovat s vědomím jedinečného poslání i jasnou životní perspektivou získání zaměstnání ve studovaném oboru.

Také ředitel internátní školy BASC, Dr. R. P. Bala, povzbudil studenty k oddanosti poslání a k pilnému studiu.

Jedinečné poslání a výzvy dneška

Již od svého vzniku vštěpuje BANC (Bangladesh Adventist Nursing College) svým studentům myšlenku, že posláním ošetřovatelů a ošetřovatelek je komplexně pečovat o zdraví pacientů. Jejich odborná péče, laskavost, obrovská trpělivost, úsměv a milá slova, přináší povzbuzení, útěchu, naději a zdraví tisícům nemocných spoluobčanů. Nejen léky, ale právě vysoce profesionální péče zdravotních sester a ošetřovatelů významně přispívají k uzdravení hospitalizovaných. A pro zdravotní sestry neexistuje větší radost, než když vidí, jak jejich pacienti dělají pokroky a uzdravují se.

Zdravotní sestry a porodní asistentky se v Bangladéši zasazují o rozšíření svých ošetřovatelských oborů do praxe, novou výzvou je samozřejmě péče o pacienty s covidem-19. Ale ať už se jedná o specialisty s pokročilou praxí, certifikované anesteziologické sestry, specialistky na klinickou péči, nebo porodní asistentky s vyšším vzděláním a praxí, všichni mohou v průkopnické práci Florence Nightingale nacházet inspiraci, jak dále formovat ošetřovatelskou péči.

Odkaz Florence Nightingale

Florence Nightingale dnes vděčíme za mnohé. Položila základy moderního ošetřovatelství, zavedla záznamy týkající se pacientova stavu a kontinuální péči o nemocné. Svým obětavým a láskyplným přístupem během krymské války se stala vzorem všem zdravotním sestrám, a dokonce i spoluzakladateli Červeného kříže, tvůrci první ženevské úmluvy a laureátu Nobelovy ceny míru, Jeanovi Henrimu Dunantovi. Tak veliký byl její vliv.

Výjimečnost Florence Nightingale spočívá v progresivních opatřeních, které zaváděla. Proti únavě pacientů, špatné výživě a tíživým životním podmínkám Florence bojovala zejména pomocí hygienických opatření. Pravidelná výměna ložního prádla, adekvátní osvětlení, pravidelné větrání, zdravější strava a lepší jídelní vybavení, to byly některé z novinek. Zároveň podporovala aktivitu nemocných a zlepšení dodávek léčiv. Všechna tato opatřením přinesla větší šance na uzdravení zraněných a nemocných vojáků.

Dáma s lampičkou

A jak vznikla její přezdívka Dáma s lampičkou? Stalo se tak ve vojenské nemocnici, kde pomáhala zraněným vojákům. S malou lampou chodila pravidelně kontrolovat jejich stav také během tmavých nocí. A oni jí za její neúnavnou péči láskyplně přezdívali Dáma s lampičkou.

Našim studentům na škole BANC, podporovaným v programu BanglaKids (tzv. adopce bangladéšských dětí na dálku), přejeme, aby jejich přínos nemocným byl právě takovým světlem, jako byla Florenčina péče, soucit a láska ke zraněným vojákům.

PS: „Každý, kdo má to štěstí a smí přinášet pomoc a dobro, měl by pochopit, že se mu tím dostává velké milosti.“ (Florence Nightingale) 


Chci vědět víc o programu Chci podpořit BanglaKids

BanglaKids je rozvojový program humanitární organizace ADRA v Bangladéši.
Od roku 1999 poskytl vzdělání 7 200 bangladéšským dětem
a otevřel jim tak cestu k lepší budoucnosti.

Copyright © 2022 ADRA Web vytvořila B Media Solutions s.r.o.