23.10.2020

Bangladéš v době COVID-19, pomoc dětem pokračuje

Děti a lidé v Bangladéši se v letošním roce nacházejí v krizi způsobené pandemií COVID-19. Miliónům obyvatel způsobuje velké starosti a trápení. Další ránou jsou povodně, které v létě udeřily na jihu země a lidem způsobily mnoho škod. Navzdory neštěstí, pomoc humanitární organizace ADRA dětem a rodinám BanglaKids pokračuje.

Globální změny klimatu ohrožují Bangladéš

Bangladéš se podílí na celkové uhlíkové stopě, která stojí za globálními změnami klimatu, zcela minimálním způsobem. Kvůli svému nížinatému charakteru a poloze v silně monzunové oblasti v Bengálském zálivu však patří mezi ty nejohroženější. V posledních dvaceti letech začaly každoroční cyklony a záplavy v důsledku klimatických změn sílit na intenzitě a způsobují stále větší škody, kterým chudé obyvatelstvo nedokáže vzdorovat. Letošní záplavy připravily o střechu nad hlavou půl miliónu lidí a zařadily se mezi nejhorší za posledních deset let.

V důsledku záplav dochází také k erozi půdy, která Bangladéšany připravuje o domy a pozemky. Lidé jsou pak nuceni opouštět své rodné vesnice a stěhují se do velkých měst, kde hledají nové způsoby obživy. Odhaduje se, že každý rok se přistěhuje do Dháky z vesnických oblastí neuvěřitelných 400 tisíc lidí, přičemž velká část z nich jsou právě environmentální uprchlíci.

Pandemie COVID-19 težce zkouší Bangladéšany

V březnu udeřil na Bangladéš COVID-19 a zemi uvrhl do izolace. Zavřeny byly školy, továrny, trhy a lidé přestali vycházet na pole. Lidé ztratili práci a příjmy a většina lidí si musí na živobytí půjčovat, protože nemá žádné úspory. Život se v zemi pomalu probouzí, ale vyhráno zdaleka není. Ačkoliv již v květnu opět zahájily výrobu textilní továrny, které zaměstnávají 4 milióny Bangladéšanů, především žen, mnoho západních módních firem zrušilo své zakázky. O práci přišlo tisíce lidí, kteří nyní nemají jak uživit své rodiny. Na západní řetězce se snesla vlna kritiky, že zrušením již dohodnutých zakázek ponechaly tisíce lidí v bezvýchodné situaci. Distribuce potravin rodinám dětí na vesnické škole Murogasha, jihozápadní část Bangladéše

Koronavirus se zemí šíří bleskovým způsobem i z toho důvodu, že ve velkých městech není možné pro obyčejné lidi udržovat sociální distanci. Z možnosti se sociálně izolovat se stal luxus, který si mohou dovolit jen bohatší lidé. Od začátku pandemie koronaviru se v Bangladéši dle oficiálních statistik nakazilo přibližně 395 000 lidí, přes 5 700 lidí zemřelo a cca 84 000 lidí je aktuálně nakažených. Smrtnost mezi lékaři je nejvyšší na světě. V celém Bangladéši, který má téměř 170 miliónů obyvatel, se nachází pouhých 1 000 nemocničních lůžek. Pro srovnání, desetimiliónové Česko jich má zhruba 60 000. Podfinancované a špatně vybavené nemocnice nemají kapacitu se postarat o nemocné.

Humanitární pomoc dětem a rodinám BanglaKids pokračuje!

Bangladéšská vláda stále prodlužuje znovuotevření škol z obavy, že děti jsou největšími přenašeči viru a pandemická situace by se ještě zhoršila. Již víc jak půl rok trvající uzavření vzdělávacích institucí má však na děti a jejich rodiny negativní dopady. Děti zapomínají učivo, a protože většina rodin nemá přístup k internetu, on-line výuka není možná. Tu si mohou dovolit jen prominentní školy a bohatší vrstvy. Děti z chudých rodin tak mají narušen denní řád, nemohou dostatečně rozvíjet svůj potenciál a může také narůstat napětí v rodinách. Proto tak intenzivně vyhlížíme návrat dětí do škol a obáváme se případné druhé vlny COVID-19 v Bangladéši.Distribuce potravin a finanční pomoc pomáhá chudým rodinám v krizi způsobené COVID-19.

Naštěstí, i v této těžké a složité situaci můžeme dětem a rodinám programu BanglaKids pomáhat. Aktuálně pomáháme 1434 rodinám dětí skrze vesnická distribuční centra potravin a on-line finanční pomoc. Tu realizujeme zvláště u dětí z internátních škol, jejichž obydlí jsou roztroušena po celém Bangladéši, jak jsme již psali např. v článku S láskou od šťastné rodiny.

Velkou radost máme také z toho, že mimořádná sbírka COVID-19 a souhlasy dárců s dočasnou změnou použití darů, nám umožnily vytvořit systém dlouhodobé humanitární pomoci v krizi způsobené pandemií COVID-19. A až se děti vrátí do škol, podpora je bude následovat do školních lavic.

Společně to zvládneme!

Milí přátelé, situace dětí a lidí v Bangladéši je opravdu obtížná. Nesmíme ovšem propadat malomyslnosti. Bangladéšané jsou neobyčejně stateční, pracovití a houževnatí lidé. Často musí snést mnohem více, než si v Evropě vůbec dokážeme představit. Přesto se nepoddávají osudu a stále se dokáží radovat ze života (viz kniha: My, děti slumu).

Společně s Vámi se snažíme překonat tuto krizi a úspěšně pokračovat v našem poslání – vzdělávat děti z chudých bangladéšských rodin a pomáhat jim k lepší budoucnosti. Je to nádherný úkol!

Přehledně: COVID-19 v Bangladéši 

15. ledna – uzavření škol prodlouženo (do 30. ledna 2021)
18. prosince – uzavření škol prodlouženo (do 16. ledna 2021)
12. listopadu – uzavření škol prodlouženo (do 19. prosince)
29. října – uzavření škol prodlouženo (do 14. listopadu) 
  1. října – uzavření škol prodlouženo (do 31. října) 
31. srpna  – uzavření škol prodlouženo (do 3. října) 
  5. srpna  – uzavření škol prodlouženo o dalších 25 dní (do 31. srpna)
13. května – prodloužení nouzového stavu (do 30. května)
  2. května – prodloužení nouzového stavu (do 16. května)
27. dubna – uzavření škol prodlouženo (pravděpodobně do 31. srpna)
23. dubna – prodloužení nouzového stavu (do 5. května)
10. dubna – prodloužení nouzového stavu (postupně až do 25. dubna)
  5. dubna – úplný zákaz mezinárodních letů
23. března – vyhlášen nouzový stav od 26. března do 4. dubna (prodloužen do 9. dubna)
17. března – první potvrzené úmrtí na COVID-19 na území Bangladéše
16. března – uzavření škol od 17. do 31. března (později prodlouženo do 30. dubna)
  8. března – první potvrzený případ nákazy COVID-19 v Bangladéši


Chci vědět víc o programu Chci podpořit BanglaKids

BanglaKids je rozvojový program humanitární organizace ADRA v Bangladéši.
Od roku 1999 poskytl vzdělání 7 600 bangladéšským dětem
a otevřel jim tak cestu k lepší budoucnosti.

Copyright © 2023 ADRA Web vytvořila B Media Solutions s.r.o.