20.4.2020

Bangladéš v čase COVID-19: mimořádná pomoc rodinám

Děti nechodí do školy. Otcové nemohou na pole. Příjmy nejsou. Ceny rýže stouply o třetinu. Rodiny nejchudších trpí hladem. Takto stroze, se dá popsat stav nouze způsobené pandemií COVID-19 v Bangladéši. Podívejte se, jak na to reaguje ADRA a co můžete udělat i Vy.

Nikdo to nečekal a přesto pandemie COVID-19 zasáhla celý svět s ohromující rychlostí a nečekanou silou. Důsledky jsou v různých zemích různé. Nejtíživěji dopadá situace na sociálně slabé a chudé.

V Bangladéši žije na 24 mil. lidí v naprosté chudobě (a další milióny v o něco menší chudobě). Jsou mezi nimi i rodiny dětí, kterým pomáháme. Závislé na denním příjmu otců, často negramotných nádeníků, kteří prodávají svou sílu za (pro nás) nedůstojnou mzdu. A ani tu nyní nedostávají, neboť zákaz vycházení je připravil o možnost pracovat. Důsledky? Utrpení, které si my patrně ani nedokážeme představit. Co s tím? (klikněte na banner níže nebo čtěte dále)

-> POMOC DĚTEM A JEJICH RODINÁM

Na základě jednání se školami a partnery v Bangladéši jsme se rozhodli pro finanční pomoc rodinám dětí v době nouzového stavu a těsně po ní. Prostřednictvím mobilní sítě jsme schopni rodinám zaslat finanční prostředky k obživě. Materiální pomoc je v době zákazu vycházení téměř nemožná.

1. Rodinám dětí na vesnických školách (1.-5. třída)

Rodinám dětí na vesnických školách pomůžeme jednorázovým příspěvkem na jídlo. Podpora je plošná, s ohledem na vesnickou komunitu. Týká se všech dětí ve třídě, podporovaných i nepodporovaných. Velkým přínosem je nám v této situaci solidární příspěvek dárců zavedený před dvěma lety.

2. Rodinám dětí z internátních škol (6.-12. třída, bakalářské studium)

Finanční pomoc rodinám nejchudších dětí z internátních škol, polovičním sirotkům a studentům vysokých škol je z cca 70 % kryta z prostředků pravidelných dárců určených na studium a život dětí na internátní škole. Přistoupili jsme rovněž ke krácení platů místních učitelů.

3. Potřebným rodinám ze slumových oblastí

Zapojujeme se také do velkého společného projektu pomoci 3 000 rodinám nejchudších ze slumových oblastí. Do tohoto projektu se zapojujeme společně např. s ADRA Bangladesh, ADRA Poland a ADRA Germany. Účastní se jej také soukromí dárci z Jižní Korey a další subjekty.

Pomoci dětem a jejich rodinám můžete jednorázovými příspěvky na tomto odkaze. A samozřejmě sdílením FB příspěvku mezi přáteli ve své vztahové skupině. Děkujeme.

-> COVID-19 v Bangladéši 

  5. srpna  – uzavření škol prodlouženo o dalších 25 dní (do 31. srpna)
15. června – uzavření škol prodlouženo (min. do 6. srpna)
30. května – ukončení nouzového stavu
13. května – prodloužení nouzového stavu (do 30. května)
  2. května – prodloužení nouzového stavu (do 16. května)
27. dubna – uzavření škol prodlouženo (pravděpodobně do 31. srpna)
23. dubna – prodloužení nouzového stavu (do 5. května)
10. dubna – prodloužení nouzového stavu (postupně až do 25. dubna)
 5. dubna – úplný zákaz mezinárodních letů
23. března – vyhlášen nouzový stav od 26. března do 4.dubna (prodloužen do 9. dubna)
17. března – první potvrzené úmrtí na COVID-19 na území Bangladéše
16. března – uzavření škol od 17. do 31. března (později prodlouženo do 30. dubna)
 8. března – první potvrzený případ nákazy COVID-19 v Bangladéši

-> ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY DĚTÍ

  • Děti a studenti vyjma většiny sirotků jsou v době nouzových opatření doma u rodičů.
  • Na školách zůstávají učitelé a sirotci. Jejich základní potřeby a strava jsou zajištěny.
  • Vláda vysílá edukační pořady pro 6.–10. třídu. Ne všude mají ovšem televizi.
  • Podporované školy zvažují přesunutí výuky na dobu prázdnin (červen a prosinec).


O dalším vývoji Vás budeme informovat.

-> JAK MOHU POMOCI?

1. Finančně

Pomoci dětem a jejich rodinám můžete jednorázovými příspěvky kliknutím na banner. 

2. Sdílením příspěvků

Pomoci můžete také sdílením FB příspěvků, článků a zpráv mezi přáteli ve své vztahové skupině. Za všechny BanglaKids děkujeme.

PS: Jeden moudrý muž kdysi dávno řekl: „Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš.“  Věříme, že tomu tak bylo, je a bude. Děkujeme Vám za pomoc lidem v nouzi.


Chci vědět víc o programu Chci podpořit BanglaKids

BanglaKids je rozvojový program humanitární organizace ADRA v Bangladéši.
Od roku 1999 poskytl vzdělání 7 200 bangladéšským dětem
a otevřel jim tak cestu k lepší budoucnosti.

Copyright © 2021 ADRA Web vytvořila B Media Solutions s.r.o.