10.12.2017

Den ochrany dětí před násilím a dětskými sňatky

Děti z internátní školy KMMS a GAPS se zapojily do iniciativy proti dětským sňatkům a samy nyní ve svých komunitách šíří informace o právech dětí.

Dětské sňatky a ochrana dětí je žhavým a diskutovaným tématem v mnoha státech, od Bangladéše až po Floridu. Jelikož je Bangladéš méně rozvinutou zemí s nízkou ekonomickou úrovní, jen některé rodiny mohou dopřát svým dětem skutečné vzdělání, které je přitom nesmírně důležité pro budoucnost rodiny i rozvoj země. Podle průzkumů organizace UNICEF se v Bangladéši mezi lety 2005 a 2013 vdalo před dovršením 18 let 65% z oslovených 20-24letých žen. Ve stejném období se navíc provdalo 29 % dívek mladších 15 let (UNICEF, 2014). V žebříčku uzavírání dětských sňatků se tak Bangladéš řadí na 4. místo hned po Nigeru, Středoafrické republice a Čadu.

V samotném Bangladéši jsou dětské sňatky vnímány negativně. Objevují se především v nejchudších rodinách. Dospívající dívky mohou být vnímány jako finanční přítěž rodiny. Na venkově stále přetrvává tradice, že rodiče zaplatí za mladší dívku menší věno. Příčin je celá řada a souvisí především s chudobou a postavením žen ve společnosti. V minulých měsících přitom Evropská Unie oficiálně odsoudila jakákoli manželství s dosud nezletilými osobami jako porušování práv dítěte a jako jednu z forem násilí páchaného na ženách a dívkách. Český europoslanec Jiří Pospíšil navrhuje, aby se při poskytování pomoci zemím třetího světa zahrnul boj proti dětským sňatkům jako jedna z podmínek v rámci diplomacie EU. 

V reakci na současnou problematiku uspořádala internátní škola KMMS ve spolupráci s organizací na podporu bangladéšských dětí BCSS celodenní program pro studenty, který měl informovat děti o jejich právech, stejně tak i o jejich povinnostech. Je velice důležité, aby děti znaly svá práva a věděly o možnostech, kam se obrátit v případě páchaného násilí či hrozícího nuceného sňatku v nezletilém věku. A protože škola hrou je osvědčená metoda všude na světě, děti si vyzkoušely nejrůznější aktivity. Lektoři dětem vyprávěli skutečné příběhy a děti o nich v menších skupinkách diskutovaly a sdílely své pocity, názory a také osobní zkušenosti a svědectví. Celodenní program nakonec zakončil společný průvod v okolí školy.

Na blízké škole GAPS se studenti věnovali stejnému tématu. Pod vedením pana ředitele a výchovné poradkyně společně sestavovali plán, jak mohou děti hájit svá práva a jak se v ohrožující situaci zachovat či bránit.  A co je nejcennější, teorii si děti vyzkoušely při simulačních scénkách. Jak náramně jim to šlo, můžete sami posoudit ve fotogalerii.   

Osvětové aktivity na školách KMMS a GAPS mají daleko větší přesah než jen informování dětí o jejich právech. Vědomi si svých možností budou studenti tyto postoje šířit i v rámci své rodiny a mezi kamarády, což teprve může ovlivnit vnímání dětských sňatků v místní komunitě.

---

PS: Pomoci dětem můžete i Vy. Stačí je poslat do školy. :)


Chci vědět víc o programu Chci podpořit BanglaKids

BanglaKids je rozvojový program humanitární organizace ADRA v Bangladéši.
Od roku 1999 poskytl vzdělání 6 500 bangladéšským dětem
a otevřel jim tak cestu k lepší budoucnosti.

Copyright © 2019 ADRA Web vytvořila B Media Solutions s.r.o.